FlexEnable หน้าจอแห่งอนาคตที่ “ม้วน” ไว้กับข้อมือได้

ยิ่งนานวัน เทคโนโลยีก็ยิ่งใกล้เคียงกับโลกอนาคตอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์ไปทุกที ล่าสุดในงาน Mobile World Congress 2016 ได้มีการจัดแสดงหน้าจอรุ่นต้นแบบของบริษัท FlexEnable จากประเทศอังกฤษ

หน้าจอดังกล่าวไม่ได้แสดงการทำงานแต่อย่างใด เพียงแค่ฉายภาพตัวอย่างเท่านั้น โดยทางบริษัท FlexEnable ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนาจนสามารถใช้ได้จริงแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่แห่งหนึ่งที่ประสงค์จะนำเทคโนโลยีนี้มาทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆได้จริง

DSC07207.0

สิ่งสำคัญในหน้าจอรุ่นต้นแบบนี้คือ “เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์พลาสติก” ที่มีคุณลักษณะสามารถม้วนงอไปได้ดีมาก ซึ่งบริษัทสามารถนำมาดัดแปลงสร้างหน้าจอที่เรียกว่าหนาจอ OLCD (Organic Liquid Crystal Display) ที่ให้ความละเอียดเท่ากับ LCD แต่มีความสามารถในการม้วนงอได้

ทางบริษัทยังแสดงเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ม้วนงอไปกับประตูลูกบิดได้ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นระบบป้องกันภายในอนาคตได้ อีกทั้งหน้าจอที่ม้วนได้เช่นนี้ยังสามารถสร้างเป็นกระดาษดิจิตอลสำหรับ Digital Book ได้อีกด้วย

DSC07202.0

หน้าจอรู่นต้นแบบที่นำมาจัดแสงดภายใจงาน ถูกนำมาใส่ไว้ในกรอบเหล็กที่โค้งรับกับข้อมือ และถึงแม้หน้าจอ OLCD นี้จะยังไม่สามารถม้วนงอได้มากนัก เพราะมันไม่ได้ทำมาจากวัสดุที่ม้วนงอได้ตามใจต้องการ และเหล่าทีมงานจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้มากขึ้นไปอีก มันก็ถือว่า “เป็นสัญญาณแห่งโลกอนาคตที่จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งของต่างให้บิดงอไปกับวัตถุได้เหมือนเช่นที่เคยชมในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆ”

ที่มา : theverge.com