รู้หรือไม่…?? iOS ก็มีชื่อรุ่นเหมือนกันนะ

หลายๆคนก็คงรู้ว่า OS X นั้นมีชื่อสำหรับแต่ละรุ่น แต่สำหรับ iOS นั้นมีแต่เลขรุ่นที่รู้ๆกันอยู่ แต่ก็มีชื่อที่เรียกกันภายในที่ไม่เปิดเผยสู่สาธารณะด้วย

ซึ่งชื่อรุ่นของ iOS นั้นจะไม่ได้เป็นในทางที่ทำใน OS X เลย โดยจะใช้ชื่อของสกีรีสอร์ตมาเป็นชื่อรุ่นของ iOS ซึ่งเป็นดังนี้

 • 1.0: Alpine (1.0.0 – 1.0.2: Heavenly)
 • 1.1: Little Bear (1.1.1: Snowbird, 1.1.2: Oktoberfest)
 • 2.0: Big Bear
 • 2.1: Sugarbowl
 • 2.2: Timberline
 • 3.0: Kirkwood
 • 3.1: Northstar
 • 3.2: Wildcat (iPad only)
 • 4.0: Apex
 • 4.1: Baker
 • 4.2: Jasper (4.2.5 – 4.2.10: Phoenix)
 • 4.3: Durango
 • 5.0: Telluride
 • 5.1: Hoodoo
 • 6.0: Sundance
 • 6.1: Brighton
 • 7.0: Innsbruck
 • 7.1: Sochi
 • 8.0: Okemo
 • 8.1: OkemoTaos
 • 8.2: OkemoZurs
 • 8.3: Stowe
 • 8.4: Copper
 • 9.0: Monarch
 • 9.1: Boulder
 • 9.2: Castlerock
 • 9.3: Eagle

ที่มา: iMore