Connect with us

วิศวกรของทาง Toyota ร่วมมือกับ Toyota Partner Robot Group ผลิตอุปกรณ์สวมใส่ที่สามารถช่วยนำทางผู้พิการทางสายตา ภายใต้ชื่อโปรเจค BLAID

blaid-toyota 01

อุปกรณ์ชิ้นนี้จะมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าทำจากพลาสติกแบบพิเศษ สำหรับสวมใส่บริเวณบ่าของผู้พิการ โดยตัวอุปกรณ์มีการติดตั้งกล้องเพื่อระบุสภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น ทางออก ห้องน้ำ บันไดเลื่อน หรือสิ่งกีดขวางต่างๆภายในอาคาร

เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ ผู้ใช้งานสามารถสั่งอุปกรณ์ด้วยเสียงหรือป้อนข้อมูลผ่านปุ่ม โดยอุปกรณ์สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานด้วยลำโพงและการสั่น เพื่อนำทางผู้พิการไปยังจุดหมายที่ต้องการ

Toyota เปิดเผยว่าอุปกรณ์ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพัฒนาเท่านั้น และต้องการพัฒนาอุปกรณ์ให้สามารถจดจำใบหน้าได้ในอนาคต

ที่มา : TheNextWeb, PROJECT BLAID

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น