Uber-alerts 02

Uber เพิ่มระบบตรวจสอบการขับขี่ผ่านแอปพลิเคชั่น เริ่มจาก 11 เมืองของสหรัฐ

เดือนมกราคมที่ผ่านมา Uber เริ่มทดลองใช้ระบบตรวจสอบการขับขี่ของคนขับ เพื่อทดสอบว่าคนขับของ Uber ขับรถเร็วเกินไปหรือเบรกกระชั้นชิดหรือไม่ โดยสามารถนำไปเป็นหลักฐานเวลาลูกค้าร้องเรียน

ล่าสุดทาง Uber ประกาศว่า จะเพิ่มระบบตรวจสอบการขับขี่ผ่านแอปพลิเคชั่น Uber เพื่อปรับปรุงการให้บริการและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร

ระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่สามารถแจ้งเตือนสิ่งต่างๆให้กับคนขับของ Uber ผ่านแอปพลิเคชั่น เช่น เตือนให้คนขับพักผ่อน รวมถึงสรุปคะเเนนการขับขี่ของคนขับให้กับผู้โดยสารเมื่อการใช้บริการสิ้นสุดลง

ระบบยังสามารถแจ้งเตือนความเร็ว โดยใช้ข้อมูลจาก Gyrometer, Accelerometer และ GPS ในโทรศัพท์มาช่วยประมวลผล เพื่อตรวจสอบว่ารถกำลังเคลื่อนที่เร็วเกินไปหรือไม่

Uber-alerts

โดย Uber จะส่งรายงานประจำวันให้กับคนขับรถ เพื่อแจ้งรูปแบบการขับขี่ของคนขับและให้ข้อมูลเปรียบเทียบกับคนขับรายอื่นๆในเมือง พร้อมกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการขับขี่

ทางบริษัทจะเริ่มใช้ระบบตรวจสอบการขับขี่แบบใหม่นี้ใน 11 เมืองของสหรัฐก่อน แล้วจะขยายไปยังเมืองอื่นๆต่อไป

ที่มา : TheNextWeb, Uber