เตรียมบอกลา Google Now Launcher เดือนมีนาคมนี้

อ้างอิงจากอีเมลของ Google ที่ส่งให้ถึงผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ และ Android Police คือหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับอีเมลดังกล่าว โดยในเนื้อหาของอีเมลระบุว่า Google จะเลิกทำ Google Now Launcher แล้ว

Google จะถอด Google Now Launcher ภายในไตรมาสแรกหรือสิ้นสุดเดือนมีนาคม ทั้งนี้ผู้ใช้งานที่ติดตั้ง Goolge Now Launcher เอาไว้อยู่แล้ว จะยังสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และจะยังสนับสนุน Laucher ดังกล่าวผ่านแอป Goolge Search

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป อุปกรณ์รุ่นใหม่ที่จะติดตั้งและใช้งาน Google Now Launcher จะไม่สามารถใช้งานได้อีก ยกเว้นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อย่าง Motorola ซึ่งมี Google Now Launcher ติดเครื่องมาตั้งแต่แรก และจะไม่หายไปอีกด้วย

อ้างอิง