YouTube ทำสถิติใหม่! มีผู้ใช้งานจากทั่วโลกเข้าชมวีดีโอถึง 1,000 ล้านชั่วโมงต่อวัน

ดูเหมือนว่า YouTube จะทำสำเร็จในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก และมีจำนวนเวลาการเข้าชมวีดีโอผ่านทาง YouTube จากผู้คนทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ล่าสุดทาง YouTube ได้ประกาศสถิติใหม่ของตนเอง โดยมีผู้ใช้งานจากทั่วโลกเข้าชมวีดีโอผ่านทาง YouTube ถึง 1,000 ล้านชั่วโมงต่อวัน

สถิติดังกล่าวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับสถิติของ YouTube จากปีก่อนๆ โดยเพิ่งจะมีผู้ใช้งานเข้าชมวีดีโอผ่านทาง YouTube ทะลุ 500 ล้านชั่วโมงต่อวันไปเมื่อปี 2015 และมีผู้ใช้งานเข้าชมวีดีโอผ่านทาง YouTube ทะลุ 300 ล้านชั่วโมงต่อวันไปในช่วงปลายปี 2014

อ้างอิง : TheNextWeb, YouTube Official Blog