Apple ทำรายได้น่าประทับใจ “5.3 หมื่นล้านเหรียญ” : เพิ่มขึ้น 17% ในไตรมาส 2 ปี 2018

Apple ได้จำหน่าย iPhone ได้มากกว่า 41 ล้านเครื่อง ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2018  โดยคิดเป็นรายได้ 2.99 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และทำให้ราคาจำหน่ายต่อเครื่อง (Average Retail Price) เพิ่มสูงถึง 725 เหรียญสหรัฐฯ

ส่วน iPad นั้น ทำยอดจำหน่ายไปได้ 11.5 ล้านเครื่อง ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว แต่เมื่อคิดเป็นรายได้ 4.7 พันล้านเหรียญแล้วนั้น กลับลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ข้อมูลอ้างอิง : gsmarena