5G จะช่วยกระตุ้นตลาดสมาร์ตโฟนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ Canalys เผยว่าตลาดสมาร์ตโฟนเติบโตขึ้น 1% ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา โดย Huawei เป็นแบรนด์ที่ยอดขายสมาร์ตโฟนเพิ่มขึ้นมากที่สุด แต่แบรนด์อันดับหนึ่งยังคงเป็น Samsung ที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด

ล่าสุดมีผลสำรวจจาก Deloitte’s Connectivity ร่วมมือกับ Mobile Trends เผยว่า ผู้ใช้งานกว่า 67% เลือกที่จะซื้อสมาร์ตโฟนที่รองรับ 5G ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับสมาร์ตโฟนเครื่องต่อไป 26% เลือกสมาร์ตโฟนเครื่องต่อไปจากหน้าจอ และ 22% เลือกจากแบรนด์ที่ตัวเองชอบ

ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนปัจจุบันถือสมาร์ตโฟนเครื่องเก่ามา 2-3 ปี ซึ่งเป็นการบ้านของผู้ผลิตในวงการสมาร์ตโฟนแล้วที่จะดึงผู้ใช้งานให้เปลี่ยนมาซื้อเครื่องใหม่ได้อย่างไร นอกจากนี้เกือบ 60% ของผู้ใช้งานมีแผนที่จะซื้อสมาร์ตโฟนเครื่องใหม่ในอีก 2 ปี

สองปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เลือกที่จะเปลี่ยนสมาร์ตโฟนในอีกสองปีได้แก่ สมาร์ตโฟนเครื่องปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ยังใช้งานได้ดี และยังตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน และสอง กว่า 40% เลือกไม่เปลี่ยนเพราะเหตุผลด้านเศรษฐกิจ

อ้างอิง CNET

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส