Apple มีแผนออกแบบและผลิตชิป GPU ของตัวเอง

Fudzilla รายงาน ตอนนี้ Apple กำลุ่งซุ่มออกแบบ GPU ของตัวเองซึ่งรายงานระบุว่า Apple ไม่ได้แค่เพิ่งจะเริ่มออกแบบ แต่เริ่มทำมาหลายปีแล้ว

ปัจจุบัน CPU หลายๆ ตัวเช่น Apple A Series ที่ใช้อยู่บน iPhone iPad นั้นก็ถูกออกแบบและผลิตโดย Apple เอง (เรียกว่าคุมการผลิตดีกว่า) ชิปทุกตัวตอนนี้ใช้ฐานของ ARM หาก Apple จะทำชิป GPU ของตัวเองเพิ่มด้วยก็จะทำให้ Apple นั้นสามารถควบคุมคุณภาพได้ทั้ง CPU และ GPUโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาบริษัทภายนอกอย่าง PowerVR ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่า การประมวลผลกราฟฟิคบน iPad Pro ซึ่งใช้ชิป Apple A9X นั้นแรงยิ่งกว่า MacBook ซึ่งใช้ชิปของ Intel เสียอีก (PowerVR 12-Core)

นอกจากชิป GPU แล้ว ก่อนหน้านี้เองก็มีข่าวว่า Apple กำลังซุ่มออกแบบชิปประมวลผลสำ MacBook Air ซึ่งมีฐานเป็น ARM เช่นเดียวกันด้วยเหตุผลที่ว่า หลายๆ ครั้ง Intel นั้นมีรอบการปล่อยชิปประมวลผลของตัวเองที่ไม่แน่นอนทำให้ไซเคิลของ MacBook นั้นก็ถูกเลื่อนออกไปด้วย

Fudzilla รายงานเพิ่มเติมว่า ทาง Samsung เองก็ออกแบบ GPU ของตัวเองเกินครึ่งทศวรรษแล้วแต่ก็ยังไม่มีผลงานออกมาให้เห็นครับ

ที่มา iClarified