Apple Support เผยฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนขณะโทรศัพท์ถูกตัดออกไปไม่รองรับใน iPhone 13

เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา มีผู้ใช้ iPhone 13 ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนขณะโทรศัพท์ (Noise Cancellation) ที่สามารถเปิดปิดได้ผ่านทางเมนูการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง (Accessibility) ที่ถูกตัดออกไปใน iPhone 13 ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ใน iPhone รุ่นก่อน ๆ จะรองรับฟีเจอร์นี้ก็ตาม (ซึ่งน่าจะรองรับฟีเจอร์นี้กันมาเป็นสิบปีแล้ว)

ล่าสุดมีการยืนยันจากทางทีม Apple Support แล้วจากการติดต่อจากผู้อ่านของ 9to5Mac ว่า การหายไปของฟีเจอร์ดังกล่าวบน iPhone 13 นั้น ไม่ใช่บั๊กแต่อย่างใด แต่เป็นการตั้งใจนำออกไป จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ใช้ไม่เห็นการตั้งค่านี้ในการตั้งค่าช่วยการเข้าถึง

ทั้งนี้ทาง Apple Support ได้ระบุว่าหากต้องการแนะนำหรือให้ฟีดแบกเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้สามารถเข้าไปให้ฟีดแบกได้ที่ apple.co/Feedback

อ้างอิง : 9to5Mac