iPhone 13

Counterpoint เผย : iPhone ยังคงเป็นสมาร์ตโฟนขายดีที่สุดในจีน นาน 6 ปี ต่อเนื่อง

Counterpoint Research ได้เปิดเผยรายงานตลาดสมาร์ตโฟนในประเทศจีน ประจำไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) ปี 2021 ซึ่งปรากฏว่า Apple ยังคงรองส่วนแบ่งตลาดในประเทศจีนมากที่สุด อยู่ที่ 23% และมีการเติบโตจากไตรมาส 3 ถึง 79% และเติบโจากไตรมาสเดียวกันเมื่อปี 2020 ถึง 32%

รายงานดังกล่าวระบุว่า ยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นมีเป็นผลมาจากสมา์ตโฟนซีรีส์ iPhone 13 ที่มีความต้องการในตลาดสูง

Apple ได้ครองอันดับที่ 1 ของสมาร์ตโฟนที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในประเทศจีนมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2015 เป็นต้นมา รวมแล้วเป็นระยะเวลานานถึง 6 ปีแล้ว

counterpoint research

รองลงมาคือ Vivo ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดที่ 19% โดยมีการเติบโตลดลงจากไตรมาสที่ 3 ถึง 21% ส่วน OPPO นั้น อยู่ในอันดับที่ 3 โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ 17%

แบรนด์สมาร์ตโฟนอื่น ๆ ที่ติดอันดับ ได้แก่ Honor (15%), Xiaomi (13%), Huawei (7%) และ Realme (3%)

ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนทั้งหมดในตลาดประเทศจีน ในไตรมาสที่ 4 นั้น ลดลง 9% ในขณะที่ยอดจำหน่ายตลอดทั้งปี 2021 นั้น ลดลงไป 2% ซีึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการขาดแคลนชิปทั่วโลก ที่ส่งผลทำให้จำนวนสมาร์ตโฟนไม่เพียงพอต่อผู้บริโภค

ข้อมูลอ้างอิง : gsmarena

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส