Foldable Phone

Canalys ชี้: สมาร์ตโฟนพับจอได้จะมียอดจำนหน่ายถึง 30 ล้านเครื่องต่อปี ภายในปี 2024

Canalys บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับตลาดสมาร์ตโฟนพับจอได้ในอนาคต โดยได้คาดการณ์ว่าจะมียอดจำหน่ายสูงถึง 30 ล้านเครื่อง ภายในปี 2024

นั่นหมายความว่าอัตราการเติบโตต่อปี หรือ CAGR (Compound Annual Growth Rate) ระหว่างปี 2021 – 2013 จะสูงถึง 53%

ในขณะเดียวกัว Calalys ได้คาดการณ์ถึงราคาขายเฉลี่ย หรือ ASP (Average Selling Price) ของสมาร์ตโฟนพับจอได้จะลดลงมาครึ่งหนึ่งของราคาในปัจจุบัน ลงมาอยูที่ 1,000 เหรียญ หรือประมาณ 32,000 บาท ในปี 2024

Canalys
ภาพจาก Calalys

ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนพับจอได้ในปี 2021 นั้น มีจำนวนเพิ่มเขึ้นจากเมื่อปี 2020 ถึง 148% ในขณะที่ยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนปกตินั้นเพิ่มขึ้นเพียง 7% โดยยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนระบบ Android ระดับพรีเมียมนั้นลดลงไป 18% ในขณะที่ยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนระบบ iOS มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 68%

ข้อมูลอ้างอิง : gsmarena

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส