fujifilm

FUJIFILM ออกอัปเดต RAW FILE CONVERTER EX 3.0 แก้ White Balance ผิดพลาดในกล้องรุ่นใหม่

ค่าย FUJIFILM ออกอัปเดตใหม่ให้แก่โปรแกรม ‘RAW FILE CONVERTER EX 3.0’ เป็นเวอร์ชัน 8.1.12.1 โดยครั้งนี้ออกมาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่อง White Balance ในกล้องรุ่นใหม่อย่าง X-H2S, X-H2 และ X-T5

RAW FILE CONVERTER EX 3.0 powered by SILKYPIX Ver.8.1.12.1 (ดาวน์โหลด)

  • แก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้การปรับ ‘อุณหภูมิสี’ ในส่วนของ ‘White Balance’ ทำงานได้ไม่ดีนักกับไฟล์ RAW ของกล้องรุ่นต่อไปนี้ FUJIFILM X-H2S, FUJIFILM X-H2, FUJIFILM X-T5

อ้างอิง – DC.Watch