Nikon

เฟิร์มแวร์ใหม่ Nikon Z5 แก้อาการเปิดกล้องไม่ติดหลังไม่ได้ใช้เป็นเวลานาน ในเวอร์ชัน 1.41

Nikon ปล่อยเฟิร์มแวร์อัปเดตให้แก่กล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลสรุ่นเริ่มต้นของทางค่าย ‘Nikon Z5‘ เป็นเวอร์ชัน 1.41 แล้วครับ โดยออกมาเพื่อแก้ปัญหาเพียงปัญหาเดียวเท่านั้น…

ซึ่งปัญหาดังกล่าวคือเมื่อไม่ได้ใช้งานเจ้า Z5 เป็นเวลานาน บางครั้งอาจทำให้ตัวกล้องเปิดไม่ติดไม่มีการตอบสนองนั้นเองครับ เรียกว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างแปลกทีเดียว

โดยสามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 1.41 สำหรับ Z5 ได้แล้วที่นี้ – คลิก

ที่มา: Nikon Rumor

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส