Fujinon XF30mm F/1.0

พบสิทธิบัตรเลนส์ใหม่ของ Fujifilm เผยเลนส์ Fujinon XF30mm F/1.0, XF35mm F/1.0 และ XF33mm F/1.0

หลังจากที่ลือมากว่า 5 ปีสำหรับเลนส์ Fujinon XF33mm F/1.0 ซึ่งตอนนี้พบสิทธิบัตรของเลนส์ตัวนี้แล้ว นอกจากนี้ยังพบสิทธิเลนส์ F/1.0 เพิ่มอีกสองตัว XF30mm F/1.0 และ XF35mm F/1.0 อีกด้วย

รายละเอียดสิทธิบัตรของเลนส์ Fujinon ทั้งสามตัว

XF35mm F/1.0

  • Focal length: 34.686 mm
  • F number: 1.03
  • Angle of view: 45.4
XF35mm F/1.0
XF35mm F/1.0

XF30mm F/1.0

  • Focal length: 30.369 mm
  • F number: 1.03
  • Angle of view: 51.0
XF30mm F/1.0
XF30mm F/1.0

XF33mm F/1.0

  • Focal length: 33.489 mm
  • F number: 1.03
  • Angle of view: 46.8
XF33mm F/1.0
XF33mm F/1.0

ย้อนกลับไปในปี 2018 Fujifilm ได้เพิ่มเลนส์ Fujinon XF33mm f/1.0 ไปยัง raodmap เลนส์ใหม่แต่ก็ถูกยกเลิกในปี 2019 แล้วแทนที่ด้วยเลนส์ XF50mm F/1.0 ที่มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในปี 2020 นี้นั้นเองครับ

ที่มาfujirumors และ hi lows note

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส