IRIX

Irix ปล่อยตัวอย่างเลนส์ใหม่ สำหรับกล้องมีเดียมฟอร์แมต Fujifilm GFX!

Irix ค่ายผลิตเลนส์ และฟิลเตอร์ปล่อยรูปตัวอย่างเลนส์ใหม่ สำหรับกล้องมีเดียมฟอร์แมต Fujifilm GFX โดยเฉพาะ แต่ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะเป็นเลนส์ระยะใดนะครับ โดยมีกำหนดการเปิดตัวภายในเดือนมกราคม 2021 นี้นั่นเอง

อ้างอิง Photo Rumors

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส