SIGMA CEO

CEO Sigma ยืนยัน! มีโอกาสจะทำเลนส์สำหรับกล้องมิเรอร์เลส Nikon Z และ Canon RF ในอนาคต

จากบทสัมภาษณ์คุณ Kazuto Yamaki CEO ของ Sigma ล่าสุด กล่าวถึงแผนกลยุทธ์ระยะสั้นของทางบริษัท ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะทำเลนส์สำหรับเมาท์ใหม่ ๆ อย่าง Nikon Z และ Canon RF ในอนาคต ซึ่งก็ตรงกับข่าวลือเมื่อปีก่อน ที่เราเคยนำเสนอไปครับ

เป็นความจริงที่ว่าตลาดการถ่ายภาพกำลังหดตัวลงมานานหลายปีแล้ว มีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่ใช้เพียง สมาร์ตโฟนในการถ่ายภาพ และวิดีโอในยุคนี้ ทำให้กล้องถ่ายภาพขายได้น้อยลง รวมถึงเหล่าลูกค้าที่สนใจซื้อเลนส์ก็น้อยลงไปด้วยเช่นกัน

และด้วยเหตุนี้แผนกลยุทธ์ระยะสั้นของเราจึงเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ในการนำเลนส์เมาท์ใหม่ ๆ มาใช้กับระบบถ่ายภาพ เช่น Nikon Z หรือ Canon EOS R อย่างไรก็ตามในขณะนี้จำนวนคำสั่งซื้อเลนส์ของเรายังคงสูงกว่าความสามารถในการผลิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของแผนก R&D ของเรา

Kazuto Yamaki CEO ของ Sigma กล่าว

อ้างอิงNikon Rumors และ ICAN

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส