Nikon

Nikon อาจผลิตสินค้าได้น้อยลง จากสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 ในญี่ปุ่น

Nikon Japan แถลงในเว็บไซต์เกี่ยวกับมาตราการรับมือหลังจากที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของ COVID-19 ซึ่งหลาย ๆ บริษัทเองต้องปิดทำการยาวถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์เดือนหน้าเลยครับ

สำหรับ Nikon ยังคงดำเนินการผลิตตามปกติถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ แต่จะใช้มาตราการลดจำนวนพนักงานที่มาทำงานลงเหลือเพียง 30% หรือน้อยกว่า และถึงแม้ทาง Nikon จะไมได้กล่าวออกมาตรง ๆ แต่การที่ลดจำนวนพนักงานลงกว่า 70% จะต้องส่งผลต่อการผลิตสินค้าอย่างแน่นอนครับ

และในตอนนี้สินค้าหลาย ๆ อย่างของ Nikon เองก็ได้ขาดตลาดเรียบร้อยแล้ว รวมถึงกล้อง Nikon Z6 II และ Z7 II ด้วย

อ้างอิง Nikon Rumors

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส