Fujifilm GFX50S

ลือ Fujifilm GFX50S MK II จะเป็นกล้องซีรีส์ GFX ที่มีราคาถูกที่สุด!

ข่าวลือใหม่ของกล้องมีเดียมฟอร์แมต ‘Fujifilm GFX50S MK II’ ที่เคยมีข้อมูลออกมาว่าจะเปิดตัวภายในปี 2021 นี้ พร้อมกับสเปกเซนเซอร์ตัวเดียวกับ GFX50S ตัวเดิม และบอดีใกล้เคียง GFX100S ตอนนี้มีข้อมูลใหม่ออกมาครับว่าเจ้า GFX50S MK II จะมีราคาถูกที่สุดในบรรดากล้องซีรีส์ GFX ทั้งหมด

นั้นก็หมายความว่าจะมีราคาถูกกว่า GFX50R ที่มีราคาต่ำที่สุดของซีรีส์ GFX ในตอนนี้ที่ 4,500 เหรียญ หรือประมาณ 140,000 บาท อีกนะครับ ราคาลงมาแตะฝั่งฟูลเฟรมเข้าไปทุกทีแล้ว

ในอนาคตเมื่อมีข้อมูลของเจ้า GFX50S MK II เพิ่มเติมจะมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งครับ

อ้างอิง: Fuji Rumors

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส