พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ TRUE วันแรก จากการควบรวมกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ว่า TRUE เข้าซื้อขายหุ้น (เทรด) วันแรกจากการควบรวมกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

วันนี้ (3 มี.ค. 2566)  หุ้นทรูในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีราคาเปิดตลาดซื้อขายในวันแรกหุ้นละ 8.35 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 138,208,403,204 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 34,552,100,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท