การเรียนรู้โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่อาศัยคัมภีร์ไบเบิลช่วยพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้

วันที่ 8 กันยายน 2023 เป็นวันการรู้หนังสือสากล ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 56 โดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 งานศึกษาหลายฉบับเปิดเผยตัวเลขการรู้หนังสือที่ลดลง ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ทางการของ UNESCO ในปี 2020 ประชากรโลกจำนวน 763 ล้านคนขาดทักษะการรู้หนังสือขั้นพื้นฐาน จำนวนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 771 ล้านคนในปี 2022 เพื่อต่อสู้กับแนวโน้มที่มากขึ้นนี้ พยานพระยะโฮวาทั่วโลกเสนอการสอนทักษะการอ่านและการเขียนให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสอนคัมภีร์ไบเบิล

เริ่มตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1940 พยานพระยะโฮวาได้ช่วยผู้คนมากมายให้รู้วิธีอ่านเขียน ในการประชุมทุกสัปดาห์ของพยานพระยะโฮวา พวกเขาใช้หนังสือใส่ใจการอ่านและการสอนของคุณ เพื่อช่วยผู้คนให้รู้วิธีฟัง พูด อ่าน เขียนอย่างถูกต้อง

นายสัตยา ผ่องศรี โฆษกของพยานพระยะโฮวาในประเทศไทย กล่าวว่า “การอ่านช่วยให้ชุมชนและครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทุกคนได้จากการรู้หนังสือคือ มันช่วยให้เราเข้าใจข้อความที่พระเจ้าฝากไว้กับเรา” หากเราอ่านไบเบิลไม่ได้ เราก็ไม่สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่”

คุณบุญเฮียง คงทะนงค์ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพเล่าว่าเธอได้รับประโยชน์อย่างไรจากการสอนที่การประชุมของพยานพระยะโฮวา เธอบอกว่า “ดิฉันอ่านหนังสือไม่คล่อง แต่เกือบทุกบทเรียนเน้นว่าการเตรียมตัวและความพยายามอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ” เธอบอกอีกว่า “ดิฉันได้มาเข้าใจว่าการเรียนเพื่ออ่านให้คล่องนั้นไม่ได้มาเองโดยธรรมชาติ แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนและความพยายามอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้รับมันคุ้มค่าจริงๆ”

ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมการประชุมของพยานพระยะโฮวาได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พยานพระยะโฮวามีสถานที่ประชุมมากกว่า 100,000 แห่งทั่วโลก ในการประชุม ผู้ที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ เพื่อช่วยให้ได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการศึกษาคัมภีร์ไบเบิล ไม่มีการเรียกเก็บค่าเข้าและไม่ต้องลงทะเบียน รายละเอียดเพิ่มเติมด้านเวลาและสถานที่ที่มีการจัดประชุม รวมถึงบทความต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าพยานพระยะโฮวาทั่วโลกพยายามช่วยผู้คนให้อ่านออกเขียนได้ สามารถหาดูได้ในเว็บไซต์ทางการของพยานพระยะโฮวา www.jw.org