มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ กว่า 241,900 บาท จากกิจกรรม “TGSBIG Charity 2016”

จากกิจกรรม ร่วมประมูลของใช้คนดังกับ “TGSBIG Charity 2016” ช่วยเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ที่จัดขึ้นในงาน  Thailand Game Show BIG Festival 2016 ที่ผ่านมานั้น แสดงให้เห็นถึงการร่วมด้วยช่วยกันสร้างบุญสรา้งกุศลจากทุกคนและทุกส่วน ทำให้จากกิจกรรม ร่วมประมูลของใช้คนดังกับ “TGSBIG Charity 2016” ช่วยเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนั้นได้รับเงินบริจาคสูงถึง 241,900 บาท 

และเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เหล่าผู้บริหารจาก Thailand Game Show BIG Festival นำโดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (SHOW NO LIMIT) และ คุณพารินทร์ วิไลจิตร ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด ได้เดินทางนำเงินจากกิจกรรม ร่วมประมูลของใช้คนดังกับ “TGSBIG Charity 2016” ช่วยเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ที่จัดขึ้นในงาน  Thailand Game Show BIG Festival 2016 ซึ่งเป็นการประมูลสินค้าไอทีและเกมมิ่งเกียร์ รวมถึง Gadget จากเหล่าแบรนด์ดังและดารามากมาย มอบให้กับทาง มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ติดกับโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานฝ่ายวิชาการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบ

ซึ่งยอดเงินทั้งสิ้นกว่า 241,900 บาท มอบให้กับทาง มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ถือเป็นกิจกรรมที่ดี สร้างบุญสร้างกุศล โดยได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 แล้ว และในครั้งนี้เป็นการสมทบทุนในโครงการ “ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อใช้ในการผ่าตัดและช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานฝ่ายวิชาการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ กล่าวว่า “ทางมูลนิธิฯ ยินดีเปิดรับการบริจาคเพื่อสมทบทุนฯ อยูาตลอด หากใครที่ต้องการจะบริจาคก็ติดต่อได้ที่ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ติดกับโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือ เว็บไซต์ http://www.doctordek.com