AIS ปรับปรุงเรือพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กร.913 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กองทัพเรือ

AIS (เอไอเอส) โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการปรับปรุง เรือพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กร.913 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กองทัพเรือ อาทิ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบครบวงจร ชนิด 12 ลีด , เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง เป็นต้น ใน โครงการ “ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำ” เพื่อให้กองทัพเรือนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยหลังจาก งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ AIS (เอไอเอส) ได้เตรียมติดตั้งระบบสื่อสารภายใน เรือพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กร.913 ให้สามารถส่งภาพ เสียง และข้อมูลของผู้ป่วยจากในเรือไปยังโรงพยาบาลปลายทาง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตความรับผิดชอบของกองทัพเรือได้อย่างยั่งยืนต่อไป”