ขอเชิญเข้าร่วมงาน “GovCamp Thailand” พูดคุยในประเด็น “สิทธิเสรีภาพออนไลน์”

เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนไทย และ Social Technology Institute จัดกิจกรรมชุมนุมทางความคิดในรูปแบบ “open space” GovCamp ผู้เข้าร่วมทุกคนจะเขียนหัวข้อของตัวเองที่อยากนำเสนอให้คนอื่นได้ฟังไว้บนกระดานใหญ่ และลงคะแนนให้กับหัวข้อของคนอื่นที่ตัวเองอยากจะรับฟังแลกเปลี่ยน หัวข้อที่ได้รับคะแนนลำดับต้นๆ จะได้รับเลือกให้นำเสนอตามช่องเวลาที่มี

ทุกคนที่เข้าร่วมสามารถเสนอหัวข้อได้

โดย GovCamp ครั้งนี้อยู่ในประเด็น “สิทธิเสรีภาพออนไลน์” เลือกประเด็นดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่คุณสนใจมาหนึ่งหัวข้อ แล้วเล่าให้คนอื่นฟังว่า ถ้าเป็นคุณ คุณจะจัดการประเด็นนั้นอย่างไร

แต่ละช่วงจะมีเวลา 40 นาที คุณอาจจะเล่าความคิดของคุณสัก 20 นาที และใช้เวลาที่เหลือแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ ที่ก็สนใจประเด็นนี้เหมือนกันก็ได้

ไม่จำกัดหัวข้อพูดคุย อยากจะนำเสนอแบบไหน เอาเลยเต็มที่ ขอให้เว้นเวลาเอาไว้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นบ้างก็พอ หัวข้อที่เป็นไปได้ เช่น

  • การป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  • ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะ
  • การแสดงความคิดเห็นถึงการทำงานขององค์กรสาธารณะ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนในการป้องกันระบบสารสนเทศที่สำคัญ
  • การกำกับดูแลเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายกับเด็กและเยาวชน
  • การส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศให้กับประชาชนทั่วไป
  • การสนับสนุนการสร้างเนื้อหาภาษาท้องถิ่น
  • นโยบายการลงทะเบียนยืนยันตัวตนดิจิทัล
  • ฯลฯ

จะอยู่ด้วยกันอย่างไรในยุคดิจิทัล GovCamp Thailand ชุมนุมความคิด เสนอกติกาพื้นที่สิทธิเสรีภาพของพวกเรา เพื่อพวกเรา โดยพวกเรากันเอง เสาร์ 25 พ.ย. 2560 @ TCDC ไปรษณีย์กลาง บางรัก

เข้าร่วมได้ฟรีเพียงลงทะเบียนที่: http://bit.ly/govcampth หรือลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Event หรือ https://www.facebook.com/thainetizen/