วิธิตาเผยเคล็ดลับสร้างสรรค์ลิขสิทธิ์อย่างไร ทำกำไรในยุค 4.0

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคมที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดงานสัมมนา “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2019” ภายใต้แนวคิด “GROW YOUR THOUGHTS ต่อยอดความคิด” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยจะมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ คุ้มครองการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และขยายโอกาสสร้างช่องทางให้ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการทางธุรกิจ

“นายสันติ เลาหบูรณะกิจ” กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท บันลือ กรุ๊ป และรองกรรมการผู้จัดการบริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อเสวนาเรื่อง “สร้างสรรค์ลิขสิทธิ์อย่างไร ทำกำไรในยุค 4.0” โดยร่วมพูดคุยกับวิทยากรที่มากประสบการณ์ ได้แก่ ดร.ปีเตอร์ รุ่งเรืองกานต์ (ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต), คุณปฐม อินทโรดม (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี) และคุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา) เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ ในการสร้างสรรค์งานใหม่โดยไม่ละเมิดงานผู้อื่น แนะแนวทางสร้างผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการปรับตัวของผู้สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์และผู้บริโภคในยุค 4.0

ตลอดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยงานนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การออกบูธให้ข้อมูล และคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากหน่วยงานต่างๆ


โดย “นายสันติ เลาหบูรณะกิจ” ให้แง่คิดในงานสัมมนาครั้งนี้ว่า “ยุคนี้เป็นยุคของครีเอเตอร์ ใครๆก็สามารถเป็นครีเอเตอร์ได้ ซึ่งหัวใจสำคัญหลักของการทำธุรกิจในยุค 4.0 นั่นก็คือการทำคอนเทนท์ ครีเอเตอร์จะต้องซื่อสัตย์และไม่ละทิ้งเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของตนเอง เพราะไม่ช้าก็เร็วคอนเทนท์เหล่านั้น อาจจะกลายเป็นคอนเทนท์ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับคุณได้ในที่สุด”

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ “วิธิตา แอนิเมชั่น” ได้ทาง
Website: Vithita.com
Facebook: VithitaAnimation