Connect with us

เปิดเมล PR

ม. ศิลปากร ชวน ดูโคม ชมจันทร์ สร้างสรรค์งานศิลป์ เนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวจีนในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ม.ศิลปากร ร่วมกับ 3 ชุมชนย่านเยาวราช-เจริญกรุง ชวนคนเมืองสัมผัสวิถีวัฒนธรรมเทศกาลวันไหว้พระจันทร์เนื่องในงาน “ดูโคม ชมจันทร์ สร้างสรรค์งานศิลป์” ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ : กรณีศึกษาย่านเยาวราช-เจริญกรุง” ระหว่างวันที่ 13 – 22 กันยายน 2562 ณ ชุมชนเจริญไชย และ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอี๊ยะเซ้ง กงษี ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมอัจฉริยะ : กรณีศึกษาย่านเยาวราช – เจริญกรุง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเปิดเผยว่า ชุมชนเจริญไชย ตั้งอยู่ข้างวัดมังกรกมลาวาส ถือเป็นชุมชนเก่าแก่กว่าร้อยปี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความโดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวจีนที่สืบทอดมาอย่างช้านาน อย่างเช่นการดำเนินชีวิต อาหาร การแสดงงิ้วรวมถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเสวนา หัวข้อเรื่อง “ไหว้เจ้า

ไหว้พระจันทร์ วิถีชุมชนจีนเจริญกรุงเยาวราช” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณบดินทร์ เดชะวัฒนไพศาล ทายาท รุ่นที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอี๊ยะเซ้ง กงษี คุณสุวรรณา คงศักดิ์ไพศาล บริษัท ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ จํากัด เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราวและที่มาของวันไหว้พระจันทร์ประเพณีเก่าแก่ที่มีมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น

สำหรับ ไฮไลต์สำคัญ ในค่ำคืนวันไหว้พระจันทร์ วันที่ 13 กันยายน 2562 คือการเดินชมพิธีไหว้พระจันทร์วิถีชุมชนจีนเจริญกรุงเยาวราชตามเส้นทาง – ชมโคม ชมความงดงามของซุ้มไหว้พระจันทร์ ณ ชุมชนเจริญไชย นอกจากนี้จะพาไปชมศาลเจ้าเก่าแก่ ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ย โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ให้ได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่ม ทั้งนี้ ผู้ที่มาร่วมชมงาน สามารถร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัลได้ ดังนี้

  1. กดไลก์ Page Facebook Creative city
  2. แชร์โพสต์นี้ไปยังหน้า Facebook ของคุณ โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
  3. โพสต์ถ่ายของตัวเองกับบรรยากาศภายในงานดูโคม ชมจันทร์ งานศิลป์
    ที่หน้าFacebookของคุณ ตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) พร้อมติดแฮชแท็ก
    #ดูโคมชมจันทร์งานศิลป์

ระยะเวลาการร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 กันยายน 2562

ทั้งนี้ใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน มาร่วมทำข่าวและสัมผัสเรื่องราวประเพณีวันไหว้พระจันทร์ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 16.30 น. – 20.00 น. ณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอี๊ยะเซ้ง กงษี

ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โดยมีตารางกำหนดการดังนี้

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น

Advertisement