บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดประสบการณ์ถ่ายภาพให้กับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังประสบความสำเร็จจาก โครงการ Alpha University Camp ที่จัดอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ โซนี่ไทย จับมือกับ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดตัว “โครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018″ (โครงการสามกรุง และโซนี่ อัลฟ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ แคมป์ 2018)

เพื่อหาสุดยอดนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา จาก 14 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมและเวิร์คช็อป เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะการถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศของเมืองไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานและก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป โดยนิสิต,นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ส่วนผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายจะได้รับ ชุดกล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลสพร้อมเลนส์ และ ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโซนี่ พร้อมโอกาสร่วมจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการภาพถ่ายที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ต่อไป

โดยผลงานภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการจัดแสดงใน นิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ด้วย

โครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 เป็นโครงการส่งเสริมการถ่ายภาพและประกวดภาพถ่ายสำหรับนิสิต,นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพแบบจัดเต็มทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสนามจริง โดยคณะวิทยากรจากทางศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ซึ่งเป็นช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศของเมืองไทย อาทิ เกรียงไกร ไวยกิจ , ทวีพงษ์ ปทุมวงษ์ , กำธร เภาวัฒนาสุข , อลิซ วิชช์โชติ , พญ.วรรนธนี อภิวัฒนเสวี , ฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์, สัญชัย ลุงรุ่ง เป็นต้น และในส่วนของคณะกรรมการผู้ตัดสินภาพถ่ายได้รับเกียรติจากช่างภาพผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมตัดสิน ประกอบด้วย อ.รชฎ วิสราญกุล, บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ และ สุรพล สุคำทัศน์  

การจัดโครงการในปีนี้ ได้รับความร่วมมือและตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย 14 แห่ง โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้คณะทำงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมแนะนำโครงการ เพื่อให้นิสิต,นักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนำเสนอผลงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตัวแทนในสถาบันการศึกษานั้น ๆ  จำนวนสถาบันละ 20 ท่าน เพื่อส่งผลงานเข้าชิงชัยเป็นตัวแทน 3 ท่านสุดท้ายของแต่ละสถาบัน เพื่อเข้ารับการฝึกฝนอบรมด้านการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยคณะผู้สอนจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง รวมทั้งเข้ากิจกรรมอบรม เทคนิคการถ่ายภาพอย่างเข้มข้น ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นระยะเวลา 4 วัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะส่งผลงานเข้าประกวดในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อหาผู้ชนะการแข่งขันจากการประกวดถ่ายภาพใน 3 ประเภทด้วยกันคือ Street, Landscape & Travel และ Creative

สำหรับรายชื่อ 14 มหาวิทยาลัยที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 มีดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. มหาวิทยาลัยรังสิต
 6. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 10. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 14. มหาวิทยาลัยบูรพา

นอกจากองค์ความรู้ และเทคนิคการถ่ายภาพที่นิสิต นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพผ่าน กล้องฟูลเฟรม มิลเลอร์เลส เลนส์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับมืออาชีพของโซนี่แล้วนั้น ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนยังจะได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านการอบรมด้านการถ่ายภาพจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง รวมทั้งผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผลิตภัณฑ์จากโซนี่ดังนี้

หมวด Street Photo

 1. รางวัลที่ 1 : กล้อง Sony A7M2 พร้อมเลนส์คิท มูลค่า 43,990 บาท
 2. รางวัลที่ 2 : กล้อง Sony RX100M4 มูลค่า 26,990 บาท
 3. รางวัลที่ 3: หูฟัง Extra Bass มูลค่า 4,990 บาท

หมวด Landscape & Travel Photo

 1. รางวัลที่ 1 : กล้อง Sony A7M2 พร้อมเลนส์คิท มูลค่า 43,990 บาท
 2. รางวัลที่ 2 : กล้อง Sony A6300L มูลค่า 31,990 บาท
 3. รางวัลที่ 3: หูฟัง Extra Bass มูลค่า 4,990 บาท

หมวด Creative

 1. รางวัลที่ 1 : กล้อง Sony A7M2 พร้อมเลนส์คิท มูลค่า 43,990 บาท
 2. รางวัลที่ 2 : กล้อง Sony RX0  มูลค่า 24,990 บาท
 3. รางวัลที่ 3: หูฟัง Extra Bass มูลค่า 4,990 บาท

กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ประกาศเริ่มโครงการ ณ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง
 • ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรมให้ความรู้ทางการถ่ายภาพแก่ 14 มหาวิทยาลัย
 • วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน หมดเขตส่งภาพรอบแรก
 • วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2561 ตัดสินภาพคัดเลือกตัวแทน 3 คนของแต่ละสถาบัน
 • วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 3 คน เป็นตัวแทนของแต่ละสถาบัน
 • ภายในเดือนธันวาคม ผู้ผ่านเข้ารอบทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้งานกล้องฟูลเฟรมมิลเลอร์เลส ของโซนี่ ณ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง
 • วันที่ 10-13 มกราคม 2562 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 42 คน จาก 14 สถาบัน เข้าร่วม กิจกรรม “3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • วันที่ 22 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 จัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิตนักศึกษา และอาจรย์ที่ปรึกษา ที่เข้าร่วม โครงการ “3Krung x Sony Alpha University Camp 2018” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 3 – 4