Connect with us

ประชาสัมพันธ์-กิจกรรม

โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนฯ (สถาบันอิศรา)

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่ 5 จำนวน 54 ท่าน

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่ 5 จำนวน 54 ท่าน ในโอกาสการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์ และนายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น