เปิดโครงการศูนย์รวมปันสุข “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ตั้งงบ 20 ล้านช่วยร้านอาหารรายย่อย 2,000 ราย

เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ ร่วมกับ MQDC  ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล  อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค และมูลนิธิพุทธรักษา เริ่มโครงการ “ศูนย์รวมปันสุข” “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” เพื่อช่วยเหลือร้านค้า ร้านอาหารรายย่อย และชุมชนที่เดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19 ช่วยร้านอาหารรายย่อย 2,000 ราย จัดข้าวกล่อง 240,000 กล่อง ระยะเวลา 4 เดือน ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องมากกว่า 1 ปีครึ่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบที่ 3 นี้ ที่ทำให้ร้านอาหารรายย่อยได้ปิดตัวมากกว่า 5 หมื่นราย รวมถึงประชาชนได้มีการตกงาน ขาดรายได้เป็นจำนวนมาก โดยการระบาดครั้งนี้จะระบาดหนักในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้ร่วมมือกับ MQDC บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย  โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา ได้ร่วมจัดโครงการ ศูนย์รวมปันสุข ส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยโควิด-19 “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” นำอาหารปรุงสุกสะอาดตามหลักโภชนาการบรรจุกล่องโดยสนับสนุนซื้อจากร้านค้า ร้านอาหารรายย่อย ส่งมอบไปช่วยเหลือยังพื้นที่ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด-19

โครงการศูนย์รวมปันสุขนี้ จะเปิดรับร้านอาหารรายย่อยเข้ามาเป็นเครือข่าย ให้ผลิตอาหารสู่ชุมชนเพื่อให้ร้านอาหารรายย่อยสามารถมีรายได้ที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงจะสั่งซื้อเป็นระยะเวลาหนึ่ง ขึ้นกับจำนวนร้านอาหารที่เข้ามาร่วมโครงการ เพื่อให้ได้มีผลกำไรนำไปเป็นทุนต่อไป

การพิจารณาเลือกร้านอาหารที่เข้าหลักเกณฑ์ หลัก ๆ จะเป็นเรื่องความสะอาด คุณภาพอาหาร และภาชนะที่จะใส่อาหารจะเป็นภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้านที่ได้รับการพิจารณา จะได้รับการจัดสรร การจัดทำข้าวกล่อง ซึ่งจำนวนกล่องและจำนวนวันจะขึ้นอยู่กับปริมาณร้านอาหารที่เข้ามาลงทะเบียน

ร้านอาหารรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ และชุมชนที่เดือดร้อน สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการศูนย์รวมปันสุข  ได้ 3 ช่องทางหลักตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

สำหรับด้านของชุมชนที่เดือดร้อน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถติดต่อเข้ามาได้ในช่องทางเดียวกัน โดยให้ผู้แทนของชุมชนเป็นผู้ติดต่อเข้ามาและทางทีมงานจะพิจารณาจัดทำข้าวกล่องส่งให้ตามความต้องการของชุมชน โดยเป็นการปรุงอาหารพร้อมรับประทาน ตามหลักโภชนาการ โดยหากเป็นระดับครอบครัว หรือบุคคล ทางโครงการจะจัดส่ง กล่องปันสุข  ไปให้ทางไปรษณีย์ ซึ่งก็จะประกอบด้วยอาหารแห้งและขนมที่เพียงพอสำหรับ 3-4 วัน นำไปบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในช่วงวิกฤตินี้

โครงการ ศูนย์รวมปันสุข   “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” จะดำเนินการเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยตั้งเป้าหมายในการจัดอาหารกล่อง 2,000 กล่องต่อวัน ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 เดือนรวมทั้งสิ้น 240,000 กล่อง และกล่องปันสุข จำนวน 6,000 กล่อง เพื่อนำไปส่งต่อให้ชุมชนที่มีความต้องการ ขณะเดียวกัน ก็สามารถช่วยร้านค้า ร้านอาหารรายย่อยได้ประมาณ 2,000  ราย โดย MQDC สนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาท

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบไปยังชุมชนต่าง ๆ  ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ปัญหาการว่างงาน รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ ท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความวิตกกังวลถึงสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้เช่นนี้ หลายคนอาจหมดหวัง ท้อแท้ และคิดว่าต่อสู้อยู่เพียงลำพัง

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (MQDC) ได้ริเริ่ม “ศูนย์รวมปันสุข” ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ได้แก่ MQDC โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (เครือรพ.พริ้นซ์, พิษณุเวช, วิรัชศิลป์ และคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ)  T&B Media Global (Thailand)  Company Limited  บริษัท  อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา   ในการเป็นแกนหลัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชุมชนในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหนัก ตลอดจนการส่งเสริมรายได้ให้กับร้านอาหารรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถสนับสนุนรายได้หมุนเวียนให้ร้านค้ารายย่อยราว  2,000 ร้าน ภายใน 4 เดือนนับจากนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้  3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

  1. ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ >>ศูนย์รวมปันสุข สนับสนุนอาหารกล่องปันสุข 240,000 กล่องตลอด 4 เดือน
  2. ร้านอาหารรายย่อยของคนตัวเล็ก >>ศูนย์รวมปันสุข สนับสนุนรายได้โดยหมุนเวียนร้านอาหารรายย่อย เป้าหมาย 2,000 ราย
  3. บุคคลที่ได้รับความเดือดร้อน >>ศูนย์รวมปันสุขสนับสนุนกล่องปันสุขอาหารแห้ง-สิ่งของจำเป็น 6,000 ราย

ด้านนพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ Chief Performance Coach, Risk and Quality Officer บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 200 เตียง ฮอสพิทอล(Hospitel) 2 แห่งอีก 250 เตียง และยังมีการพักรักษาตัวโดยแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) อีกเป็นจำนวนมาก และนอกจากผู้ป่วยแล้วยังมีบุคคลในครอบครัวบางส่วนที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อดูอาการด้วย เรื่องอาหารซึ่งถือเป็นปัจจัย 4 อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเช่นเดียวกับการรักษาโรค

ซึ่งทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิในเครือบริษัทพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด  ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับทาง MQDC, T&B Media Global (Thailand)  Company Limited บริษัท  อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา จัดตั้งศูนย์รวมปันสุข ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19 ขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยโรงพยาบาลยินดีเป็นตัวเชื่อมส่งต่อความช่วยเหลือไปให้คนไข้ที่ดูแลรักษาตัวจากโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม หรือแยกกักตัวที่บ้านในรูปแบบ Home Isolation สามารถได้รับอาหารทุกมื้อโดยที่ไม่ต้องเดินทางออกมาด้านนอก รอรับที่บ้านผ่านทางไปรษณีย์

และยังคงได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ในทุกวันเพื่อประเมินอาการแบบวันต่อวันผ่านระบบ TeleHealth ซึ่งหากมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือทรุดลงจะดำเนินการรับตัวเข้ามารักษาหรือเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล ซึ่งในกรณีคนไข้โควิด-19 แยกกักตัวที่บ้าน ทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดถุงขยะ (ถุงแดง) เพื่อให้สอดคล้องการบริหารจัดการขยะอันตรายร่วมด้วย ถือเป็นการดูแลรักษา และช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและผู้ป่วยครอบคลุมทุกด้านแม้อยู่ในภาวะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็ตาม

คุณเอกศิษฐ์ เฉลิมรัฐวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายผลิตและฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในโอกาสนี้ ทีแอนด์บีฯ มีความยินดีที่ได้ส่งต่อความสุขผ่านโครงการศูนย์รวมปันสุข “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ” ร่วมกับ MQDC เครือโรงพยาบาลพริ้นซ์ บริษัท  อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด และมูลนิธิพุทธรักษา ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจการร้านอาหารรายเล็กในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มายาวนานร่วมปี อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือใครหลายคนในชุมชนให้ได้อิ่มท้องอีกด้วย

ที่ผ่านมาภาครัฐมีความรับผิดชอบมากมายหลายอย่างที่ต้องแก้ไข ทางทีแอนด์บีฯ ในฐานะบริษัทภาคเอกชนจึงขอร่วมเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยเหลือสังคมและเป็นอีกแรงหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “Pay It Forward” หรือ “โครงการส่งต่อความสุข”

โดยการระดมทุนและรับสิ่งของบริจาคเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังที่ที่ต้องการ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ พระสงฆ์ คนทำงานในพื้นที่ และคนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงโควิด-19 และสัตว์ที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเพื่อการดูแลและความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้เรายังวางแผนร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในวงการบันเทิงของเรา ไม่ว่าจะเป็นศิลปินและดารานักแสดงต่าง ๆ ในการเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงให้ผู้คนรับรู้และสามารถเข้าถึงโครงการได้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา กล่าวว่า “ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 เป็นต้นมา มูลนิธิพุทธรักษาได้ร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคม องค์กรพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและประชาสังคม ในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของยังชีพ อุปกรณ์การแพทย์ วัสดุเครื่องใช้สอยเพื่อการป้องกันโรค ฯลฯ เราได้เห็นภาวะเร่งตัวของการแพร่ระบาดในช่วงที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะขุมชนที่ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการรายย่อย

มูลนิธิจึงได้มีความยินดีอย่างยิ่ง เมื่อ MQDC โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ (โรงพยาบาล PRINC) T&B Media Global (Thailand)  Company Limited และบริษัท  อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้ริเริ่มโครงการศูนย์รวมปันสุข โดยมูลนิธิเข้าไปมีส่วนในการทำงานกับชุมชนและผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงมากที่สุด”