ท่องโลกแฟชั่นผ่านนิทรรศการฉลองครบรอบ 9 ปี นิตยสาร Vogue ประเทศไทย

ในวาระครบรอบ 9 ปีซึ่งถือเป็น “ก้าวสำคัญ” ของ นิตยสาร Vogue Thailand (โว้ก ประเทศไทย) จึงได้จัดนิทรรศการ “A Fashion Journey – An Exhibition of Vogue Thailand’s Journey in the Fashion Industry” เพื่อบอกเล่าแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และประวัติความเป็นมาของนิตยสารโว้ก ประเทศไทย ตลอด 109 ฉบับนิตยสารและอีกหลากหลายคอนเทนต์ออนไลน์มารวมไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok)

กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสาร โว้ก ประเทศไทย กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการฉลองครบรอบ 9 ปี ของนิตยสารโว้กประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าโว้กไม่เพียงโดดเด่นเรื่องแฟชั่น แต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องศิลปะและไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต จึงอยากนำเสนอออกมาในรูปแบบนิทรรศการ และหากมองย้อนกลับไปเมื่อครั้งรู้ตัวว่าจะได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารโว้กประเทศไทย ภาพแฟชั่นในความทรงจำจากปี 1980 เริ่มตั้งเค้าและจุดประกายจินตนาการในความคิดของผมอีกครั้งด้วยว่าเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยรายละเอียดอันแจ่มชัดและเป็นเอกลักษณ์ อาทิ แจ็กเกตสูทเสริมไหล่ เครื่องประดับทองชิ้นโต ทรงผมยีฟู หากเมื่อกระบวนการทำงานที่แท้จริงเริ่มก้าวไปพร้อมกับทีมงานทุกชีวิตเป้าหมายของเราก็ค่อย ๆ เปลี่ยนไปด้วยเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า “แฟชั่น” และ “โว้ก” คือสมุดบันทึกความเป็นไปของโลก กาลเวลาผันเปลี่ยนเทรนด์แฟชั่นและนิยามของผู้หญิงก็ถูกเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้เส้นทางแห่งรสนิยมย่อมปรับตัวเป็นเงาตามกัน ยิ่งในยุคที่โว้กประเทศไทยเปิดตัว ซึ่งตรงกับช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัล ภาพแต่ละภาพที่นำเสนอสู่สาธารณชนของโว้ก หาใช่เพียงภาพฝันแสนแฟนตาซีในจินตนาการที่ไกลเกินเอื้อม แต่ต้องเป็นผลงานที่ลอยสูงเหนือความงดงามแค่เปลือกนอก ทั้งสื่อสารถึงมิติที่หลากหลายและลึกลงของผู้หญิงยุคใหม่ รวมถึงต้องทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความเป็นไปของสังคมอีกทั้งวัฒนธรรมในช่วงหนึ่ง ๆ ด้วย

โว้กประเทศไทยมีจุดยืน ที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเชื่อในการนำเสนอภาพแฟชั่นที่ผสมผสานระหว่างความเป็นสากลกับวัฒนธรรมไทย สิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นในการทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ของผมและผลลัพธ์ท้ายสุดทั้งหมดจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากไร้ซึ่งแรงสนับสนุนจากทีมงานชาวไทยทุกคน ที่ผมเชื่อมั่นและไว้ใจ เพราะผมระลึกอยู่เสมอว่าความสามารถและทักษะของคนไทยนั้นไม่ด้อยกว่าใครในโลก ผมจึงถือโอกาสการครบรอบปีที่ 9 ของนิตยสารโว้ก ประเทศไทยนี้ เพื่อยกย่องความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยทุกๆ คนทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต”  

ความพิเศษของนิทรรศการนี้ จะทำให้ผู้เข้าชมดำดิ่งสู่โลกการทำนิตยสารแฟชั่น นำเสนอผ่านลำดับเหตุการณ์สำคัญของนิตยสาร เรื่องราวเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.2555, ความเป็นมาของสื่อสิ่งพิมพ์, การจำลองบรรยากาศการทำงานของกองบรรณาธิการ, หน้าปกนิตยสารตั้งแต่เล่มแรกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาโดยจัดแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ๆ ได้แก่

1. Evolution of Print Media

จัดแสดงวิวัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งถ่ายทอดผ่านการทำงานตลอด 9 ปีที่ผ่านมาของนิตยสารโว้ก ประเทศไทย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการเรียบเรียงเนื้อหา ไปจนถึงการถ่ายภาพ

2. The Troupe of Inspiration

อีกหนึ่งมุมไฮไลต์ในงานนิทรรศการ คือการจำลองมุมโต๊ะทำงานของบรรณาธิการบริหารโว้ก ประเทศไทย ที่หาชมได้ยาก ซึ่งทั้งหมดสะท้อนถึงแนวคิดและขั้นตอนการทำงานของนิตยสาร ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

3. Vogue Beliefs

Embracing Diversity

โว้ก ประเทศไทยได้สอดแทรกมุมมองและเรื่องราวความหลากหลายหรือ Diversity ไม่ว่าจะเป็นสไตล์รูปร่างหน้าตาสีผิว แนวคิดความเชื่อหรือความรัก เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนก้าวข้ามความแตกต่าง เลิกตั้งคำถามที่ไม่จำเป็นแล้วมองคนร่วมสังคมว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งไม่ว่าจะแตกต่างอย่างไรก็ควรได้รับความเคารพในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

Thainess en Vogue

ยกระดับความเป็นไทย ยกระดับงานฝีมืองานคราฟท์ ยกระดับศิลปินและนักออกแบบไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลให้ได้ และความตั้งใจนี้ก็ยังคงอยู่ในนิตยสารโว้ก ประเทศไทยในทุกๆ เล่ม ทั้งเล่มปัจจุบันสู่ดิจิทัล จนไปถึงงานโว้ก กาล่า เป็นมิชชั่นที่ไม่สิ้นสุดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของโว้ก ประเทศไทยไปแล้ว”

4. Vogue Standard

มาตรฐานของโว้กไม่ใช่แค่งามแต่ยังต้องแสดงถึงคุณภาพการทำงานที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และผลงานทุกชิ้นของโว้กต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้เสมอ

​พบกับนิทรรศการ “A Fashion Journey – An Exhibition of Vogue Thailand’s Journey in the Fashion Industry” ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok)