การอาบน้ำเย็นอาจไม่ทำให้สุขภาพดีขึ้นเหมือนที่หลายๆ คนเชื่อ!

หลายคนคงได้ยินเรื่องที่ว่า “การอาบน้ำเย็นนั้นดีต่อสุขภาพ” แต่จริงๆ แล้ว คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่ามันจริงแค่ไหน?

งานวิจัยจาก PLoS One ได้ศึกษาในหัวข้อที่ว่า “การอาบน้ำเย็นส่งผลต่อสุขภาพและการทำงานอย่างไร” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทดลองกับคนจำนวน 3000 คน ซึ่งโดยปกติไม่ได้อาบน้ำเย็น ผู้เข้าร่วมการทดลองเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม และในทุกๆ วันเป็นเวลา 1 เดือน กลุ่มที่หนึ่ง ก่อนอาบน้ำเสร็จ จะต้องปิดท้ายด้วยน้ำเย็นนาน 30 วินาที กลุ่มที่สองใช้เวลา 60 วินาที กลุ่มที่สาม 90 วินาที และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องอาบน้ำเย็น

ผู้ร่วมทดลองจะต้องจับเวลา โดยถ้าเขาไม่สามารถอาบน้ำได้ตามที่วางแผนเอาไว้ พวกเขาต้องบันทึกเวลาเอาไว้ว่า เขาอาบน้ำเย็นเป็นเวลาเท่าไหร่ (ซึ่งการทดลองนี้อยู่ในเนเธอร์แลนด์ช่วงเดือนมกราคม ที่อากาศหนาวมาก)

ในช่วงเวลาที่ทำการทดลอง อาสาสมัครจะถูกขอร้องให้ทำแบบสำรวจหลากหลายรูปแบบ และเมื่อการทดลองเสร็จสิ้น นักวิจัยได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจคือ กลุ่มคนที่อาบน้ำเย็นนั้นมีโอกาสระยะเวลาที่ป่วยเป็นไข้น้อยกว่าถึง 29%

กลุ่มคนที่ใช้เวลา 2 เดือนในการอาบน้ำเย็นก็ยังมีโอกาสป่วยเท่าๆ กับกลุ่มอื่นๆ แต่พวกเขามีแนวโน้มที่จะไปทำงานแม้ขณะไม่สบาย อาจจะเป็นเพราะพวกเขาปรับตัวให้เคยชินกับความไม่สบายตัว เพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดก็มีข้อมูลบางสิ่งที่เป็นความจริงคือ การอาบน้ำเย็นอาจไม่ได้ทำให้เราป่วยยากขึ้น แต่มันทำให้เราอดทนมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง

อ้างอิง

แสดงความคิดเห็น