รู้หรือไม่? การเล่นเกมออกกำลังกายก็ช่วยให้หายปวดหลังได้เหมือนกัน

นักวิจัยในปัจจุบันได้ทำการศึกษาเพื่อทำให้การรักษาฟื้นฟูอาการปวดหลังทำได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการใช้วีดีโอเกมเข้าช่วย

ในงานวิจัยได้ใช้เครื่องเล่นเกม Nintendo’s Wii Fit U ทดลองกับผู้สูงอายุ (ที่มีอายุมากกว่า 55 ขึ้นไป) ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง โดยนักวิจัยได้ให้อาสาสมัครใช้เครื่องเล่นเกมนี้ ออกกำลังกาย 3 ครั้ง/สัปดาห์ วันละ 60 นาที ถึงแม้ว่าจะเคยมีการใช้วิธีนี้ในการำบัดโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมาก่อน แต่งานวิจัยชิ้นนี้จะแสดงหลักฐานเบื้องต้น ที่สนับสนุนว่าวีดีโอเกมสามารถช่วยบำบัดอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังได้จริง

อาการปวดหลังที่เพิ่มมากขึ้น

อาการปวดหลังช่วงล่างเรื้อรังเป็นโรคทางกล้ามเนื้อที่พบได้มากทั่วโลก ชาวอเมริกามากกว่า 80% มีอาการเช่นนี้ “เมื่อเราแก่ ส่วนข้อต่อของเราก็จะเสื่อมลง ดังนั้นถ้าเกิดว่าข้อเสื่อมลงแล้ว มันจะส่งผลกับข้อต่อโครงสร้างในส่วนอื่นๆ และ เป็นสาเหตุของอาการปวดในข้อ และ ทำให้เราเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างมากขึ้น ” Michael Kamme.  นักกายภาพบำบัดได้กล่าวไว้ อาการปวดนี้ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน มันจะส่งผลอย่างมากต่อการเดิน และ การนอน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาวะทุพโภชนาการ และ ภาวะความทุกข์ทางจิตใจด้วย อัตราการปวดหลังพบได้มากในผู้สูงอายุ เราจึงควรใส่ใจพวกเขามากกว่านี้ เพราะมันมีปัจจัยอีกมากมายที่ทำให้อาการของพวกเขาแย่ลง

แล้วงานวิจัยพบอะไร?

6 เดือนหลังจากการวิจัย พบว่าอาสาสมัครที่ใช้เครื่องเล่นเกมมีอาการปวดลดลง โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และ อาสาสมัครที่ใช้เครื่องเล่นเกมบำบัด ยังมีแนวโน้มที่จะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องหลังจากจบงานวิจัยนี้

ผู้สูงอายุส่วนมากชอบที่จะรับการรักษา หรือการบำบัดที่บ้านโดยที่พวกเขาไม่ต้องเดินทางไปไหน งานวิจัยที่ผ่านมาได้รายงานว่าการรับการบำบัดที่บ้านมันยากมากที่จะทำอย่างต่อเนื่อง (อาจจะด้วยความขี้เกียจ หรือ ความไม่มีวินัย หรือเงื่อนไขใดๆก็ตาม) แต่ถึงอย่างนั้น ในงานวิจัยนี้อาสาสมัครได้ทำการออกกำลังกายตามเงื่อนไขอย่างต่อเนื่องมากกว่า 70.8% ซึ่งเมื่อเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมามันถือว่าเป็นค่าที่สูงมาก นั่นอาจเป็นเพราะว่าการเล่นเกมนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการตอบสนองระหว่างหน้าจอ และ ผู้เล่น พวกเขาจึงเลือกที่จะเล่นมันมากกว่าการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว

แต่อย่างไรก็ตามการแก้อาการปวดหลังด้วยการเล่นเกมนั้นยังคงเป็นการแก้อาการโดยทั่วไป ในขณะที่งานวิจัยต่อไปจะให้ความสำคัญไปกับโปรแกรมออกกำลังกายที่แก้อาการเฉพาะที่มากกว่านี้

และสุดท้าย Kamme ได้ให้คำแนะนำไว้ว่า “สำหรับคนที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังอย่าหลีกเลี่ยงการขยับตัวเลย ยิ่งคุณออกกำลังกายเร็วเท่าไหร่ ยิ่งคุณขยับตัวมากเท่าไหร่ อาการปวดหลังของคุณมันจะดีขึ้นเร็วก่อนที่คุณจะรู้ตัวอีก”

อ้างอิง