Connect with us

ข่าววิทยาการ

เบคอนอันตรายจริงหรือ?

หลังจากได้ข้อสรุปล่าสุดจาก meta-analysis เบคอน และ เนื้อต่างๆได้เพิ่มอัตราความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านม

งานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ใน International Journal of Cancer Research เมื่อเดือนกันยายน โดยรวบรวมงานวิจัย 15 งานที่เคยศึกษาก่อนหน้านี้ ซึ่งมีอาสาสมัครหญิงจำนวน 1.2 ล้านคน งานวิจัยจะให้ความสนใจไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งเต้านม และ การรับประทานเนื้อแปรรูป พบว่า ผู้หญิงที่รับประทานเนื้อแปรรูปวันละ 25-30 กรัม/วัน จะมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้หญิงที่รับประทานเนื้อแปรรูป 2-5 กรัม/วัน 9%

Dr. Marji McCullough ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทางระบาดวิทยาอาวุโสของ American Cancer Society ได้กล่าวว่า โรคมะเร็งเต้านมนั้นเป็นโรคที่พบได้มากในผู้หญิงอยู่แล้ว และ พวกอาหารแปรรูปก็เป็นที่นิยมรับประทานเช่นเดียวกัน ถึงแม้อาหารจะเป็นปัจจัยเล็กๆในการก่อให้เกิดมะเร็ง เราก็ควรให้ความสนใจกับปัจจัยนี้ โดยเฉพาะเมื่อผล meta-analysis ออกมาตรงกับงานวิจัยหลายๆชิ้น

แต่ Andrew Milkowski นักวิจัยด้านเนื้อสัตว์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านสัตวศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison กล่าวว่า ข้อจำกัดสำคัญของงานวิจัยที่พยายามหาความสัมพันธ์ของอาหารที่ทำให้เกิดโรคคือ ข้อมูลไม่เพียงพอจากงานวิจัยเราไม่มีข้อมูลว่าหากรับประทานเนื้อแปรรูป 10-15 กรัมจะส่งผลอย่างไร และผู้คนส่วนมากจำเมนูอาหารที่พวกเขารับประทานไปไม่ค่อยได้ Maryam Farvid นักวิจัยจากโครงการล่าสุด จากมหาวิทยาลัย Harvard TH Chan School of Public Health กล่าวว่า ทีมงานของเธอพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครหญิงที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม โดยเธอให้เหตุผลว่าผู้หญิงมักจะไม่สับสนในอาหารช่วงก่อนและหลังมะเร็งของพวกเธอ และนอกจากนี้ยังมีการควบคุมอาหารและติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดในช่วงก่อนเป็นมะเร็งอีกด้วย

Milkowski ยังกล่าวอีกว่าความเสี่ยง 9% ที่ได้รับจากงานวิจัยใหม่นี้ มีค่าไม่มากพอที่จะทำให้ผู้คนกังวลมากขนาดนั้น แต่ถึงอย่างนั้น หลายๆ คนจึงออกมาวิพากษ์งานวิจัยขององค์การอนามัยโลกที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2015 ซึ่งในงานวิจัยได้ให้ข้อมูลว่าการบริโภคเนื้อแปรรูปไม่ได้ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ หลังจากที่พบว่าเนื้อแปรรูปนั้นเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ถึง 18%

Farvid กล่าวว่าการรับประทานเนื้อแปรรูปอาจเป็นจุดเล็กๆ ที่มีความหมาย แต่ต้องพิจารณาควบคู่กับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ด้วย เช่น หากคนๆ นั้นมีเชื้อซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็งอยู่แล้ว หรือ ผู้หญิงบางคนที่มีประจำเดือนเร็วก็จะเกิดโรคมะเร็งได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ถึงยังไงซะทั้ง McCullough และ Farvid ได้ให้ความเห็นตรงกันว่าอาหารเช่น เบคอน และ เนื้อสัตว์แปรรูปเป็นปัจจัยหนึ่งในการทำให้เกิดมะเร็งได้

สรุปเราควรหันมารับประทานอาหารที่มีกากใยสูง ลดการรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูป และ เนื้อแดงทั้งหลายลง เพื่อสุขภาพที่ดี และ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ และในอนาคตนักวิจัยอาจจะสามารถหาความเกี่ยวข้องของปัจจัยเสี่ยงในการรับประทานอาหารและมะเร็งชนิดต่างๆได้มากกว่านี้

อ้างอิง

แชร์โพสนี้

แสดงความคิดเห็น