องค์การอนามัยโลกรับรองยาต้าน HIV ที่ผลิตในไทย! ราคาถูกกว่ายานำเข้าหลายเท่าตัว

ดร.โสภณ เมฆธน ประธานองค์การเภสัชกรรม และ รองอธิบดี ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ ได้ออกมาประกาศว่า WHO ได้รับรองยาต้าน HIV (Efavirenz) ที่ผลิตที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ดร.โสภณ ได้กล่าวว่า ยาต้านไวรัสตัวนี้เป็นยารุ่นแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศไทย และ ในอาเซียน ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนสิงหาคม รวม ถึงการรวมอยู่ในรายชื่อยาของทาง WHO ด้วย ดังนั้นกองทุนของต่างประเทศอย่าง Global Fund และ Unicef สามารถส่งซื้อยาจากเราเพื่อประเทศที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาได้

ดร.โสภณ เมฆธน ประธานองค์การเภสัชกรรม

ยา Efavirenz เป็นยาที่ใช้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ในขั้นแรกเมื่อพวกเขาถูกวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อไวรัส ทางด้าน ภญ.มุกดายังได้กล่าวอีกว่า เป็นเวลากว่า 16 ปีในการพัฒนายาตัวนี้เพื่อให้ได้ยาที่มีประสิทธิภาพและผ่านการทดสอบการต้านเชื้อไวรัสของ WHO

โดยยาตัวนี้จะวางขายที่ราคา 30 เม็ด/ 1 กระปุก กระปุกละ 180 บาท และตัวเม็ดยาน้ำหนัก 600 มิลลิกรัม ในขณะที่ยานำเข้านั้นราคาสูงถึง 1,000 บาท/ กระปุก หลังจากที่ WHO ได้รับรองยาแล้ว ก็มีหลายประเทศที่ได้ส่งเรื่องไปทาง WHO ให้ทำการรับรองยาตัวนี้ในประเทศของตนเอง เพื่อที่ทางประเทศจะได้สั่งยาเข้าไปใช้ได้ โดยเธอยังกล่าวอีกว่า ทางฟิลิปปินส์ ได้มีแผนในการสั่งยาตัวนี้แล้วกว่า 300,000 กระปุก ซึ่งคิดเป็นราคา 51 ล้านบาท

ในปีนี้องค์การเภสัชและยา ได้ทำการผลิตยา Efavirenz 42 ล้านเม็ด โดยยาจำนวนนี้เป็นเพียง 2.5% ของยาที่กำลังรอการผลิตทั้งหมดของ GPO

อ้างอิง