ถ้าคนป่วยก็ลางาน แล้วถ้ามดป่วยละมันจะทำยังไง?

ในสังคมของแมลงเป็นเรื่องที่ซับซ้อน การเปลี่ยนกลุ่มการทำงานในแต่ละหน้าที่ขึ้นอยู่และบทบาทของมัน มดที่มีอายุน้อยจะทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูมดที่เพิ่งเกิด ในขณะที่มดที่มีอายุมากกว่า พวกมันจะทำหน้าที่หาอาหาร ทำให้มดพวกนี้มีโอกาสที่จะนำเชื้อแพร่กระจายเข้าสู่รังได้มากกว่า

นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อว่าเมื่อมดได้รับเชื้อโรคต่างๆเข้าใป จะทำให้พฤติกรรมของพวกมันเปลี่ยนไปเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่รังของมัน พวกเขาจึงใส่มดที่ติดเชื้อ 10 ตัว (ในที่นี้เชื้อที่ใช้คือเชื้อรา) ลงไปไนรังมด 22 รัง และใช้กล้องอินฟาเรดเพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด

พวกเขาพบว่ามดที่ติดเชื้อมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป พวกมันทื้งระยะห่างออกจากมดตัวอื่นๆ เพื่อป้องกันรังของมันจากโรค พวกมันระวังเป็นพิเศษที่จะไม่ให้ติดนางพญามด และ มดพี่เลี้ยง มดเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการติดต่อกับมดตัวอื่นในรังของมัน แต่มันยังคงมีปฏิสัมพันธ์อยู่บ้างเหมือนเป็นการสร้างวัคซีนให้กับมดตัวอื่นๆไปในตัว

ดังนั้นหากคุณไม่สบาย คุณก็ควรที่จะลาพักเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและเพื่อนร่วมงานด้วย

อ้างอิง