Cross training fitness. Young woman doing pushups with dumbbells. Panoramic image, convenient copy space

งานวิจัยเผย! ไฮโดรเจลสามารถทำให้แข็งแรงได้ด้วยการออกกำลังกายเหมือนกล้ามเนื้อมนุษย์

กล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่สำคัญ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของมัน มันทั้งนุ่ม ยืดหยุ่น และทนต่อการเหนื่อยล้าภายใต้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นพันๆ ครั้งได้ในแต่ละวัน และที่สำคัญเราสามารถพบกล้ามเนื้อได้ทั่วร่างกาย

นักวิทยาศาสตร์จาก MIT (สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์) ได้ค้นพบวิธีการสังเคราะห์ไฮโดรเจล ให้มีคุณสมบัติคล้ายกล้ามเนื้อมนุษย์ ภายใต้การทดลองในอ่างควบคุมอุณหภูมิของแลป พวกเขาใช้ไฮโดรเจลโพลีไวนิลแอลกอฮอล์เป็นสารตั้งต้นในห้องปฏิบัติการ สารดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการปลูกถ่ายทางการแพทย์ รวมถึงการเคลือบยา แนวคิดของการค้นคว้านี้คือการสร้างวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติของกล้ามเนื้อ ที่สามารถยืดหยุ่น และบรรจุน้ำปริมาณมากได้

Xuanhe Zhao รองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่ MIT หัวหน้าในการวิจัยครั้งนี้กล่าวว่า เซลล์ร่างกายมนุษย์ทุกเซลล์มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า 70% และการที่เราจะนำวัสดุชีวภาพปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ได้ ความสามารถในการบรรจุน้ำปริมาณมากจึงเป็นปัจจัยสำคัญ

และสิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือไฮโดรเจลสังเคราะห์ตัวนี้สามารถสร้างความแข็งแรงให้ตนเองภายหลังการออกกำลังกายได้อีกด้วย! ทีมวิจัยได้ทำการทดลองโปรแกรมการฝึกกล้ามเนื้อแก่ไฮโดรเจล พวกเขาสังเกตว่าก่อนการออกกำลังกาย Nanofibers มีการจัดเรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบ และอยู่กันแบบหละหลวม แต่ภายหลังการออกกำลังกายยืดไฮโดรเจลภายใต้อ่างควบคุณอุณหภูมิกว่า 1,000 ครั้ง Nanofibers กลับเรียงตัวกันเป็นแนว และมีความแข็งแรงมากขึ้น ทั้งยังคงคุณสมบัติความนุ่ม และการอุ้มน้ำไว้ได้เป็นอย่างดี

นักวิจัยหวังว่าการค้นพบนี้จะสามารถต่อยอดการรักษา และการปลูกถ่ายอวัยวะในอนาคตได้ รวมถึงการนำวัสดุดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้อีกด้วย

อ้างอิง