องค์การอนามัยโลกฟันธงติดเกมถือเป็นอาการป่วย!

หลังมีข้อถกเถียงเป็นประเด็นมาอย่างยาวนาน ในที่สุดในการประชุมร่างคู่มือแนวทางจำแนกโรคฉบับใหม่ ICD-11 องค์การอนามัยโลกก็ลงมติเป็นเอกฉันท์กันแล้วว่าจะบรรจุอาการ ‘ติดเกม’ เป็นหนึ่งนอาการป่วยที่สามารถวินิจฉัยได้ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2022

ตั้งแต่ที่มีการเริ่มร่าง ICD-11 อาการติดเกมเป็นอาการที่ถูกพูดถึงและกลายเป็นประเด็นมากที่สุดเรื่องหนึ่งที่เหล่าสมาชิกให้ความสนใจ และยากแก่การตัดสินแต่สุดท้ายเสียงในการโหวตก็สรุปให้มันกลายเป็นอาการป่วยเป็นที่เรียบร้อย

WHO ระบุคำจำกัดความของอาการติดเกมไว้ว่า เป็นอาการของผู้ที่ให้ความสำคัญกับเกมมากกว่าสิ่งอื่นใด จนถึงขั้นให้ความสำคัญกับเกมมากกว่าการใช้ชีวิตประจำวัน และยังคงไม่สามารถหยุดเล่นได้แม้ตัวผู้เล่นจะได้รับผลกระทบก็ตาม แต่การจะถูกวินิจฉัยว่าติดเกมผิดปกติจะต้องมีอาการรุนแรงมากพอที่สามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพ ครอบครัว สังคม การศึกษา การทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพที่สำคัญด้านอื่นๆของผู้ป่วย และที่สำคัญผู้ป่วยต้องมีอาการเหล่านี้อย่างน้อยมาแล้ว 1 ปี ถึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยมีอาการติดเกมผิดปกติ

มติใหม่ขององค์การอนามัยโลกถูกขัดค้านจากหลายภาคส่วนเช่น ตัวแทนอุตสาหกรรมวีดีโอเกมอย่างองค์การซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิงของสหรัฐ (ESA) ที่ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการศึกษาอาการติดเกมให้ละเอียดกว่านี้ เพราะการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจมาจากปัญหาสุขภาพจิตลึกๆ ไม่ใช่เพราะเกม ส่วนเกาหลี ที่มีเกมเป็นอุสาหกรรมใหญ่ ถึงกับต้องร่อนจดหมายเป็นเรื่องเป็นราว เพราะการลงมตินี้อาจส่งผลต่อกิจกรรม E-Sport และ นักพัฒนาเกมในระยะยาวได้

แต่อย่างไรก็ตามทาง WHO กล่าวว่า การลงมติและการตัดสินใจนี้ผ่านการกรอง และ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในหลายด้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นหลังจากนี้พวกเขาจะทำการระบุวิธีการบำบัดรักษาอาการติดเกมควบคู่ไปด้วย

อ้างอิง

แสดงความคิดเห็น