ปักกิ่งเปิดตัวทางเฉพาะจักรยาน ประหยัดเวลาการเดินทางชาวออฟฟิศ

กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เปิดตัวทางเฉพาะสำหรับจักรยานเป็นระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ทางตอนเหนือของเมืองที่มีผู้คนสัญจรราว ๆ 11,600 คน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในย่านหุยหลวงกวานที่มีผู้คนอาศัยหนาแน่น และย่านซ่างตี้ ย่านที่บรรดาบริษัทเทคโนโลยีระดับสูงตั้งอยู่

ทางจักรยานจึงเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ช่วยลดเวลาการเดินทางได้ถึง 15 นาที จากปกติการเดินทางจะต้องแออัดกันอยู่บนรถไฟใต้ดินช่วงเร่งรีบตอนเช้า ซึ่งใช้เวลามากกว่า 40 นาที ไปจนถึง 1 ชั่วโมงเพราะสถานีรถไฟมีผู้คนแออัดมาก

ทางจักรยานมีความกว้างทั้งหมด 6 เมตร 3 เลน รวมถึงเลนวิ่งสวน 1 เลน และมีการติดตั้งสายพานสำหรับลำเลียงจักรยานตรงทางเข้า – ออก เพื่อความสะดวกโดยไม่ต้องยกจักรยานขึ้นเอง และความปลอดภัยขณะนำจักรยานลง

การอำนวยความสะดวกลานจอดรถมีทุกบริเวณทางเข้า และทางออกเป็นจำนวน 4,900 ที่สำหรับจักรยานส่วนรวม และจักรยานส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีผู้ดูแลจัดการคอยให้บริการความช่วยเหลือไกด์เรื่องการจอดพาหนะอีกด้วย แต่ถึงปักกิ่งจะมีเลนสำหรับจักรยานก็ยังคงมีรถยนต์จำนวนมากรุกล้ำพื้นที่นั้น และบ่อยครั้งที่จะพบรถยนต์จอดอยู่

ตามกำหนดของคณะกรรมการการขนส่งแห่งกรุงปักกิ่งในปี 2020 ปักกิ่งจะเพิ่มเลนสำหรับจักรยานเป็นจำนวน 3,200 กิโลเมตร จากเดิมที่มีเลน 1,014 กิโลเมตร สำหรับคนขี่จักรยาน และคนเดินทางเท้า

อ้างอิง : http://www.chinadaily.com.cn/a/201905/31/WS5cf0765ea3104842260beca3.html

             https://twitter.com/xhscitech/status/1135126748235030528?s=21