covid-19

สื่อต่างประเทศวิเคราะห์ ประเทศแถบเอเชียเตรียมตัวรับคลื่นการระบาดครั้งที่ 2 ของ Covid-19 !

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศแถบเอเชีย อย่างเกาหลีใต้ จีน และสิงคโปร์มีท่าทีที่ดีขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมา แต่สื่อกลับรายงานว่าประเทศเหล่านี้อาจจะต้องเตรียมตั้งรับการแพร่ระบาดระรอกที่ 2 จากผู้ที่กำลังเดินทางกลับประเทศ

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา จีนซึ่งเป็นประเทศศูนย์กลางการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสได้ประกาศข่าวดีถึงยอดผู้ติดเชื้อรายวัน ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่มีการระบาดของโรค แต่กลับมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34 รายที่เพิ่งเดินทางกลับไปยังประเทศจีน

สิงคโปร์ก็มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47 ราย ในจำนวนดังกล่าวพบผู้ติดเชื้อ 33  ราย และ 30 รายเป็นผู้ติดเชื้อที่มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอีก 152 ราย แต่ยังไม่มีรายงานว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อเหล่านี้ มีผู้ติดเชื้อที่เพิ่งเดินทางเข้าประเทศมาเป็นจำนวนเท่าไหร่

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาญี่ปุ่นรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะประกาศยกเลิกให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเนื่องจากมีรายงานว่าการแพร่ระบาดของเชื้อในเมืองได้สิ้นสุดลงแล้ว (ฮอกไกโกเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยพบผู้ติดเชื้อ 154 ราย)

สำหรับตอนนี้ในเมืองอู่ฮั่น ประชาชนจำนวนมากกำลังจะได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านได้หลังจากการกักกันตัว 6 สัปดาห์ ร้านค้า และธุรกิจบางอย่างเริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง แต่ประชาชนก็ยังคงต้องระมัดระวังตัว และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันอยู่ดี ในขณะที่ปักกิ่ง เมืองหลวงของจีนได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลที่เคยรักษาผู้ป่วย SARS เพื่อใช้ในการรักษาและกักกันตัวผู้เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโคโรนา ด้านฮ่องกงผู้ที่เพิ่งเดินทางเข้าประเทศจะต้องสวมแถบติดตามเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้การแพร่ระบาดระรอกที่ 2 อาจมากับผู้ที่กำลังเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ แต่หากแต่ละประเทศมีมาตราการเตรียมพร้อมรับมือ และการจัดการที่ดี เหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้

อ้างอิง BBC NEWS