HLS Dynetics
HLS Dynetics

Dynetics เปิดตัวต้นแบบระบบลงจอดนำมนุษย์สู่ดวงจันทร์ในโครงการ Artemis ของ NASA

Dynetics เป็นหนึ่งใน 3 บริษัทที่ได้รับเลือกจาก NASA ให้ออกแบบและพัฒนาระบบการนำมนุษย์ลงจอด (Human landing systems : HLS) สำหรับโปรแกรม Artemis หรือการส่งผู้หญิงคนแรกและผู้ชายคนต่อไปลงไปเหยียบบนพื้นดวงจันทร์ในปี 2024 อีก 2 บริษัท ก็คือ Blue Origin และ SpaceX เมื่อ 30 เมษายน 

แต่ละบริษัทจะต้องพัฒนาระบบการลงจอดของตัวเอง โดยให้ระยะทำ 10 เดือนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021 และจะต้องนำเสนอภารกิจการสาธิตขีดความสามารถในขั้นต้น หลังจากนั้น NASA ก็จะพิจารณาคัดเลือกเอาแค่ 2 บริษัทเพื่อพัฒนาระบบให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นจนได้ระบบการลงจอดขั้นสุดท้ายที่สมบูรณ์

15 กันยายน Dynetics ได้เปิดตัวต้นแบบระบบลงจอดนำมนุษย์สู่ดวงจันทร์ (HLS) ที่เต็มรูปแบบเพื่อทำการทดสอบและประเมินผลความยั่งยืนในตลอดชีวิตการใช้งานทางวิศวกรรม

จุดขายใน HLS ของ Dynetics คือ การออกแบบที่มีความลาดเอียงต่ำซึ่งช่วยให้สามารถลงสู่พื้นผิวของดวงจันทร์ได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น มีความยืดหยุ่น เน้นรองรับกิจกรรมของลูกเรือ การนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ และราคาไม่แพง และยานมีจุดเด่นตรงโครงสร้างส่วนกลางเป็นทรงกระบอกซึ่งสามารถเป็นที่พักอาศัยของลูกเรือขณะอยู่บนดวงจันทร์

การทดสอบการใช้งานเบื้องต้น ประกอบด้วย การทำงานที่ปฏิสัมพันธ์กับลูกเรือ (HITL) ปริมาณของพื้นที่พักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก การจัดวางส่วนประกอบและความเป็นอยู่โดยรวม ซึ่งส่วนที่จะทดสอบ ประกอบด้วย โมดูลลูกเรือ แพลตฟอร์มการขนส่งอัตโนมัติ ถังเชื้อเพลิงสำหรับขั้นตอนการบินขึ้นและลง และแผงพลังงานแสงอาทิตย์

Dynetics อ้างว่าการทดสอบใช้งานเบื้องต้นได้มีขึ้นหลังจากเริ่มสัญญาเพียง 3 เดือน หลังจากนี้ก็ต้องรอดู HLS ของ Blue Origin และ SpaceX ว่าจะทำสู้ Dynetics ได้หรือไม่

ที่มา : cnet และ dynetics

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส