อย่าคิดว่าเรื่อง Cyber Security เป็นเรื่องไกลตัว ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไร คนร้ายมีวิธีจู่โจมด้วยวิธีใหม่ ๆ เสมอ และยิ่งยุคที่ Generative AI กำลังมาแบบนี้ มาฟังกันว่าคนร้ายจะเอา AI ไปประยุกต์ใช้โจมตีเราอย่างไร และเราจะป้องกันตัวได้อย่างไรจากปากของดร.ธัชพล โปษยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ ประเทศไทย และอินโดจีน