Review Wonderful Pearl โดย The RevieWER

เรือ Wonderful Pearl สวรรค์ของคนรักการล่องเรือดินเนอร์บนแม่น้ำเจ้าพระยาโดยฝีมือคนไทย 100%

รายละเอียดเรือ

  • ขนาดความจุผู้โดยสาร 650-800 คน
  • ถ้าปรับพื้นที่ให้โล่ง เพื่อจัดมินิคอนเสิร์ต สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 1,200 คน
  • ความยาวของเรือ 65 เมตร / กว้าง 14.5 เมตร / สูง 5.5 เมตร
  • ขับเคลื่อนด้วยระบบเรือดําน้ํา
  • ทําให้สามารถแล่นลอดใต้สะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาได้ทุกสะพานไม่ว่าระดับน้ําจะขึ้นสูงหรือไม่ก็ตาม
  • สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิบันไดเลื่อน อารยสถาปัตย์สําหรับผู้พิการ
  • ประตูออโตเมติก ห้องน้ำทันสมัย
  • สิ่งบันเทิงเพียบพร้อม เวทีแสดงดนตรีหรือโชว์ต่าง ๆ , ฟลอร์เต้นรํา , ดาดฟ้าชมทิวทัศน์, ห้องจัดเลี้ยง-สัมมนา บ่อน้ําพุบนดาดฟ้าเรือ

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • การขับเคลื่อนด้วยระบบเรือดำน้ำ สามารถปรับเพิ่มลด Load ตัวเองเพื่อลอดใต้สะพานพระราม 8 ได้โดยไม่ต้องรอน้ำลด
  • ลงทุนด้วยงบประมาณราว 200 ล้านบาท ถือว่าเป็นเรือของคนไทย 100% เพราะคุณพิชิตไม่ยอมให้ต่างชาติเข้ามาหุ้นเลย

ราคาตามช่วงเทศกาล แต่สำหรับคนไทยจะได้ลดราคา 50% ครับ 🙂