Tinke – Mobile health monitoring

(อ่านว่าติ๊งค์)

สเปก

● พัฒนาโดยบริษัท Zensorium ที่ก่อตั้งในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2011

● สามารถตรวจวัดค่าสุขภาพได้ 4 ค่า

● นําทั้ง 4 ค่ามาประมวลสุขภาพของร่างกายออกมาเป็น 2 คะแนนคือ

○ อัตราการเต้นของหัวใจ (ครั้ง/นาที) คนปกติอยู่ในระดับ 60-80 ครั้ง/นาที

○ อัตราการหายใจ (ครั้ง/นาที) ปกติอยู่ในระดับ 12-20 ครั้ง/นาที

○ ระดับออกซิเจนในเลือด (เปอร์เซนต์) ควรจะมากกว่า 95%

○ ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ

○ VITA index นําอัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, ระดับออกซิเจนในเลือดมาประมวลผลเป็นระดับสุขภาพของร่างกาย

○ ZEN index นําความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจมาวัดระดับความเครียด

จุดเด่น

● ตรวจวัดค่าต่างๆ ของร่างกายได้แม่นยํา (อัตราการเต้นและอัตราการหายใจ ± ไม่เกิน 2 ส่วนออกซิเจนในเลือด ±3%)

● ตัวแอปมีการแปรผลค่าที่ตรวจวัดได้สรุปเป็นคําแนะนําว่าควรดูแลร่างกายในจุดใดเป็นพิเศษ และคาดการณ์ปัญหาด้านสุขภาพที่กําลังจะเกิด

● สามารถดูประวัติการวัด เทียบค่ากับเพื่อนที่ใช้ Tinke ด้วยกัน หรือเทียบกับคนทั่วโลกได้

● มีโหมด Guest สําหรับตรวจสุขภาพของคนอื่นโดยไม่ต้องสร้างโปรไฟล์ได้

● ได้ฝึกการหายใจในโหมดการวัดระดับความเครียด

● สามารถ export ข้อมูลการวัดค่าในรูปแบบไฟล์ speadsheet เพื่อบันทึกข้อมูลเอาไปพล็อตเป็นกราฟใน excel ได้

จุดสังเกต

● ขั้นตอนการ Register ครั้งแรกยุ่งยาก ต้องกรอกชื่อ อายุ เบอร์โทร ฯลฯ ร่วม 10 สเต็ป แถมบางทีมีปัญหา SMS ยืนยันตัวไม่ส่งกลับมาด้วย

ซึ่งเกิดจากผู้ผลิตต้องการเก็บข้อมูลมากให้การประมวลผลแม่นยําขึ้น แต่ข้อมูลอย่างเบอร์โทร ไม่ต้องเก็บก็ได้นะ

● เซนเซอร์ไวต่อแสงรอบข้าง และความชื้น ผู้ใช้ควรศึกษารูปแบบการใช้งานให้ดี และเช็ดนิ้วมือพร้อมใช้งานแผ่นหนังป้องกันแสงที่แถมให้ในชุด

● แยกรุ่นระหว่าง iOS, Android น่าจะทํารุ่น Bluetooth ตัวเดียวที่สามารถใช้กับอุปกรณ์อะไรก็ได้ (จุดนี้ผู้ผลิตแจ้งว่า iOS จํากัดการเชื่อมต่อ bluetooth ทําให้สร้างรุ่น iOS ที่เป็น bluetooth ไม่ได้)

● สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง ใช้โปรไฟล์ได้แค่คนเดียว ต้อง logout เพื่อ login ใหม่ถ้าจะเปลี่ยนโปรไฟล์

ราคา

● iOS ใช้พอร์ต Lighting ราคา 4,290 บาท (มีรุ่น 30 pin ด้วย แต่ไม่ได้วางขายทั่วไป ต้องสั่งพิเศษ)

● Android ใช้ Bluetooth ราคา 4,590 บาท