จุฬา

เนื้อหาล่าสุด

TRUELAB@CHULAENGINEERING พื้นที่แห่งการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 5G แห่งอนาคต

อีก 1 ก้าวแห่งอนาคตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มทรู โดยนายวิเชาวน์ ...อ่านต่อ

[18 ก.ค.] เชิญเข้าร่วมเสวนา “พินิจอินเทอร์เน็ตไทยฯ” ในงาน “แถลงข่าวการจัดประชุม APrIGF 2017”

ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนา “พินิจอินเทอร์เน็ตไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 (?)” และแถลงข่าวการจัดการประชุมเวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ตภูมิภาคแปซิฟิก 2560   ...อ่านต่อ