จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ CU Innovation Hub ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านส่งแผนงานนวัตกรรม เพื่อรับทุนสนับสนุนกับ “SIAM INNOVATION DISTRICT” ใน “โครงการส่งเสริมนวัตกรรมแห่งสยาม 100 SID”

โดยมอบให้กับสาขาต่างๆ ดังนี้

1. Lifestyle นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2. Sustainable Development นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางทรัพยากร (อาหาร พลังงาน และน้ำ)
3. Inclusive Community & Smart City นวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์สังคมและเมืองอัจฉริยะ
4. Digital Economy & Robotics นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและวิศวกรรมหุ่นยนต์
5. Innovative Education นวัตกรรมเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. ประเภทเงินทุนเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเกิดใหม่ (Seed Fund) ทุนละ 1 ล้านบาท
    • บุคคล กลุ่มบุคคล ที่มีสัญชาติไทยอย่างน้อย 1 คน หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยอย่างน้อย 1 คน
    • มีต้นแบบ (Prototype) หรือมีแผนการพัฒนาโครงการ (Project Development) ที่มีกระแสตอบรับ (traction) แล้ว เช่น มีผลการดำเนินงาน ยอดขาย ยอด Like ยอดดาวน์โหลด จำนวนผู้ใช้ Website หรือผลการตอบรับใดๆ ที่สามารถวัดค่าได้
  2. ประเภทเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจใหม่ (Scale Up Fund) ทุนละ 5 ล้านบาท
    • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยอย่างน้อย 1 คน
    • มีโครงการนวัตกรรมพื้นฐานด้านใดด้านหนึ่งที่พร้อมออกสู่ตลาดแล้ว และต้องการแรงสนับสนุนในการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องเป็นนิสิตหรือนิสิตเก่าจุฬาฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร

วันนี้-31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ไม่เกินเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

• วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลการคัดเลือก ทาง E-mail และหน้าเพจ Facebook – Siam Innovation District: เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม
• วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ปฐมนิเทศ (Orientation Briefing) สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และลงนามทำ สัญญา
• วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดโครงการ และประกาศผลผู้ได้รับเงินทุนสนับสนุน
• วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมจัดแสดงผลงาน และมอบรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-579 4777
อีเมล : [email protected]
Line ID : @100sid (https://goo.gl/Abpfmw)

ที่มา: เพจ CU Innovation Hub ผ่านทาง Young Entrepreneur Assembly Hub – YEAH