ชมรมแพทย์ชนบท

เนื้อหาล่าสุด

แพทย์ชนบทเผย 9near ขายข้อมูลผู้ป่วยจาก สธ. 2.2 ล้านชุด

เพจ ชมรมแพทย์ชนบท เผยว่าเว็บไซต์ของ 9near แฮกเกอร์ชื่อดังที่เคยออกมาปล่อยข้อมูลของหน่วยงานราชการไทย มีการโพสต์ขายข้อมูลผู้ป่วยจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 2.2 ล้านบันทึกข้อมูล