บุคลิก

เนื้อหาล่าสุด

Dog Person บุคลิกของคนรักหมาตามหลักจิตวิทยา และสังคม

Dog Person ไม่ได้แปลว่าคนหมา ๆ (หรือปาก…) นะครับ คำว่า Dog Person หมายถึงคนรักหมา และอีกนัยหนึ่งสามารถหมายถึงคนที่มีบุคลิกหรือนิสัยแบบหมาได้ด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องไม่ดี ...อ่านต่อ