รินะ ซาวายามะ

เนื้อหาล่าสุด

คาแรกเตอร์ของ Donnie Yen ใน ‘John Wick: Chapter 4’ เกิดจากการเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนด้วยตัวของเขาเอง

คาแรกเตอร์ เคน ของ ดอนนี เยน (Donnie Yen) ใน 'John Wick: Chapter 4' เป็นคาแรกเตอร์ที่เขาขอปรับเปลี่ยนด้วยตัวเอง เพื่อไม่ให้ดูเหมารวมว่าเป็นชาวจีน