วัยกลางคน

เนื้อหาล่าสุด

“ต่อมลูกหมากโต” และ “มะเร็งต่อมลูกหมาก” เรื่องวุ่นของผู้ชายวัยกลางคน

“ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนที่ส่งผลต่อร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ แม้คุณผู้ชายจะไม่มีวัยหมดประจำเดือน แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้” ...อ่านต่อ

ยิ่งอายุมากยิ่งไม่มีความสุข คุณอาจกำลังเจอกับ ‘วิกฤติวัยกลางคน’

ในแต่ละช่วงวัยของมนุษย์มักมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นและเกิดความเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแต่รูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไป แต่ยังหมายรวมถึงความรู้สึกนึกคิดกังวล ...อ่านต่อ