Amarin How-to

เนื้อหาล่าสุด

The Culture Code: สร้างทีมแกร่งให้ชนะเก่ง ปลดล็อกศักยภาพคนทำงาน

หนังสือที่เล่าเคล็ดลับการสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ผ่านการสร้างพื้นที่ปลอดภัย เผยความอ่อนแอ และมีจุดหมายร่วมกัน

รีวิวหนังสือ ‘พลังของคนที่กล้าทำคนเดียว’ จงใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการ

หนังสือที่ทำให้คุณตระหนักรู้และมีความสุขอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงอีกหลายทักษะที่สำคัญ ๆ ต่อความสำเร็จทั้งในชีวิต